Snåla öppettider på privata dagis

Förskolan Lillstrumpan i Högdalen har bara öppet till klockan sex på kvällarna. De har inte försäkring på sin personal längre än så, trots att de måste kunna ha öppet till halv sju.

Det finns en ramtid att följa, för såväl fristående som kommunala förskolor, vilket innebär att de ska vara öppna efter föräldrarnas behov, som längst mellan klockan 06.30 och 18.30.

För att tillsynsenheten ska kunna gå vidare med kritik och göra inspektion på förskolor, måste föräldrarna göra ett officiellt klagomål.

– Vi får också in flera klagomål om att just fristående förskolor inte håller öppettiderna, säger Christer Blomkvist, enhetschef på uppföljningsenheten vid utbildningsförvaltningen.

Men samtidigt tror utbildningsförvaltningen att det finns ett stort mörkertal, eftersom de uppfattar att många föräldrar inte vågar klaga på de fristående förskolorna.

– Ofta handlar det om en liten förskola och då vill man inte ställa upp med namn, säger han.

I Enskede-Årsta-Vantör finns 36 privata förskolor. Efter en rundringning säger merparten att de håller öppet efter föräldrarnas behov. Tre säger att det kan bli svårt att förlänga öppettiderna.

En av förskolorna, Lillstrumpan i Högdalen, säger att de inte har tillåtelse att ha öppet längre än till klockan sex.

Jarno Paananen, förskolechef, förklarar att de inte har försäkringar för personalen längre än så och att det inte heller finns något behov av att ha öppet längre.

Men vet föräldrarna om att ni måste ha öppet till klockan halv sju om behov finns?

– Det är upp till föräldrarna att ta reda på, säger han.

Det är svårt för tillsynsmyndigheten att komma åt de förskolor som inte håller öppet utifrån föräldrarnas behov. Varje år görs en egenkontroll då förskolorna själva ska berätta om sin verksamhet och skicka in till utbildningsmyndigheten.

– Men eftersom de enligt riktlinjerna ska ha öppet efter föräldrarnas behov skriver de ju inte något annat på formuläret heller, säger Christer Blomkvist.

Fakta

Behov ska styra

Förskolor ska vid behov vara öppna helgfria vardagar mellan klockan 06.30 och 18.30. Det ska framgå av informationsmaterial och hemsida.

Föräldrar behöver inte ha längre framförhållning än tre-fyra dagar. Om en förälder har ändrade behov ska tiderna förlängas.

Om en förskola håller stängt ska en alternativ förskola erbjudas.

Källa: Utbildningsnämnden