ANNONS

Salem snålar med pengar till skolorna

Enligt lärarfacket är det stressigt i skolorna, men mer välfungerande än i andra kommuner.
Enligt lärarfacket är det stressigt i skolorna, men mer välfungerande än i andra kommuner.
Salems kommun har under flera års tid lagt under rekommenderad summa per elev i grundskolan. Det visar Mitt i:s genomgång. Men enligt Lennart Ejenäs (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, handlar det inte om att kommunen snålar.
– Jag känner mig trygg i att vi har satsat på skolan, säger han.
ANNONS

Det är stora skillnader i hur mycket pengar kommunerna i länet lägger på grundskolan, beräknat utifrån de lokala förutsättningarna. Det visar siffror som Mitt i har tagit fram med hjälp av SKL, Sveriges kommuner och landsting.

Stockholm stad sticker ut och lägger klart mest över vad SKL beräknar att skolan ska kosta per elev i respektive kommun, den så kallade referenskostnaden.

Men majoriteten av kommunerna i länet spenderar mindre per elev än rekommenderat. Av dem ligger Täby och Österåker i botten, och där larmar lärarfacken om en ohållbar arbetssituation och om köpstopp i många skolor.

Inte långt efter ligger Salem. Här har man under den senaste mandatperioden årligen lagt mellan fem och nästan åtta procent mindre per elev än rekommenderat, att jämföra med Stockholms drygt 15 procent över.

Fakta

19 av 26 kommuner satsar mindre på skolan än vad de borde

Så mycket mer eller mindre (i procent) la kommunerna per elev i grundskolan under 2017, jämfört med vad som var rekommenderat i just den kommunen.

Källa: SKL

– Det är inte särskilt pålitliga nyckeltal, utan jag känner mig trygg i att vi har satsat på skolan. Vi är angelägna om att ha konkurrenskraftiga löner, men jag vet att det inte räcker, vi jobbar också på att ha en bra arbetsmiljö, säger Lennart Ejenäs (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Salem.

I jämförelse med många andra kommuner är det en ganska välfungerande verksamhet.

Eva-Lotta Fors, ombud Lärarnas Riksförbund

I medarbetarenkäten som genomfördes skolorna i kommunen i november förra året visade på ”en hög upplevelse av arbetsrelaterad utmattning bland personalen”. Bland annat angavs upplevd tidsbrist att undervisa och att kunna möta eleverna utifrån deras behov.

Enligt Eva-Lotta Fors, ombud i Salem för Lärarnas riksförbund, är signalerna hon nu får från skolorna att det effektiviseras och är stressigt, men ändå fungerande.

– Visst skulle det behövas mer resurser för att klara arbetsbelastningen, särskilt i vissa skolor, men i jämförelse med många andra kommuner är det en ganska välfungerande verksamhet. Vi känner att vi får bra gehör från förvaltningen och att vi får tycka till om förändringar, även om vi i slutändan inte får det från politiken. Ofta tror de att de satsar mer än vad de gör, säger hon.

Hoppas nytt statsbidrag ska ge effekt

Men trots att Salem satsar mindre ligger ändå skolresultaten högre än länssnittet. Här fick förra året nästan 88 procent av eleverna i nian godkänt i alla ämnen, vilket är högre än länets 80 procent.

Fakta

Plats 25...

av 290 blev Salems placering i Lärarförbundets årliga rankning av landets skolkommuner som presenterades i förra veckan. Det är 119 placeringar bättre än förra året.

Men Salem hamnade bara på plats 164 när det kommer till lärartäthet.

När det kommer till andel behöriga lärare i kommunala grundskolor var siffran 71,5 procent förra året att jämföra med länets 70,4. Antalet behöriga lärare i friskolor var 65 procent att jämföra med länets 60,5.

Bra skolresultat beror även på faktorer som till exempel föräldrars utbildningsbakgrund och inkomst. För att skolan ska bli mer likvärdig i kommuner och i skolor med utbildningsutmaningar betalas i dagarna det nya statsbidraget likvärdig skola ut, som tar just hänsyn till de faktorerna.

I en första omgång delas en miljard kronor ut i landet under hösten. Salem har sökt och beviljats 1,3 miljoner kronor. Bidraget får inte gå till att minska kostnaderna per elev utan ska gå till satsningar i skolan.

– Det tror jag är av stor betydelse. Det är inte säkert att det får omedelbar effekt, men förhoppningsvis på lång sikt, säger Lennart Ejenäs.