Snålt med p-tid i centrum upprör

Det har blivit allt svårare för besökare att hälsa på vänner vid Tyresö centrum.

Grannarna upprörs.

– Det är otroligt irriterande, säger Olle Berum.

Grannarna i området intill Stimmets skola vid Tyresö centrum verkar känna varandra väl. Olle Berum, som bott här från och till i 13 år, hälsar igenkännande på alla han möter. En kvinnlig granne går förbi. Olle hojtar till henne.

– Hjälpte Lasse dig med häckklipparen?

– Nej, det blev inte så, svarar hon.

– Okej, jag kommer in och fixar den strax, säger Olle.

Det är sommar, folk är lediga och har vänner på besök, men det har blivit allt svårare för just långväga gäster att stanna här en längre tid. Den tidigare 24-timmarsparkeringen för runt 25 bilar mellan Spigg-, Forell- och Rödinge­vägen blev till en sextimmarsparkering i fjol. Något som retat upp de boende och deras besökare, som fått problem i sommar.

– Det är ingen av våra vänner som går upp klockan 06 på morgonen för att flytta bilen, så vi får hitta andra lösningar, säger Olle Berum.

I stället tvingas nu besökare som vill stå längre än sex timmar ställa sig på betalparkeringen i Tyresö centrum.

Enligt de boende är ändringen för dåligt skyltad.

– Många står här längre för att man missar skyltningen om sex timmar och riskerar då böter. Ändringen borde vara tydligare skyltad när man kör in på vägen till parkeringen, menar Olle Berum.

Trafikplanerare Helena Hartzell kan förstå frustrationen hos enskilda boende och besökare. Men menar att förändringen av parkeringstiden var nödvändig.

– Parkeringen användes som boendeparkering och långtidsuppställning av både boende intill och andra. Den är ju tänkt för just besökare och vi vill ha mer omsättning på bilarna på parkeringen, därför ändrade vi till sex timmar. Vi gör en avvägning utifrån vad som är bäst för alla Tyresöbor. Det är ofta så att när någon får en förbättring så får någon annan en försämring.

Helena Hartzell framhåller samtidigt att Tyresö centrum är den del av Tyresö som är absolut lättast att leva i och besöka utan bil.

Och någon ny planerad 24-timmarsparkering i området är inte aktuell från kommunens sida.

– Vi har ingen mark att disponera för det och det blir allt större konkurrens om ytan, säger Helena Hartzell.

Att skyltningen skulle vara bristfällig innan man kommer in på parkeringen är ingen synpunkt som trafikenheten hört ofta.

– I början fick vi enstaka samtal om att folk stått där längre än sex timmar, men vi har inga uppgifter om att det skulle ha skrivits ut många kontrollavgifter. Men visst kan vi se över om skyltningen kan göras ännu tydligare.

Olle Berums flickvän, som har vänner och familj i Finland, får nu bege sig till dem i stället för att ta emot hemma i Tyresö. Olle Berum måste dock stanna hemma för att vakta huset.

– Det är otroligt irriterande. Visst kan du stå på betalparkeringen, men det kommer ju kosta dig ju längre du står, konstaterar han.

Helena Hartzell betonar att man bör nyttja kollektivtrafiken.

– Även om det är begränsat med parkeringar kring centrum så finns det å andra sidan bättre möjligheter att åka kollektivt hit än någon annanstans i Tyresö.

Olle Berum, hans flickvän och grannar kan bara ha gäster i sex timmar. Sedan måste de åka hem. ”Det är tråkigt”, konstaterar Olle.

Fakta

Så säger reglerna

Generellt får du parkera 24 timmar på kommunens parkeringar, innan du måste flytta på bilen.

Det händer att kommunen reglerar parkeringstiden om parkeringen missköts, till exempel om den felaktigt utnyttjas som boendeparkering eller långtidsuppställning.

De senaste parkeringsprojekten i Tyresö: Den grusade ytan mot Tyresövallen, infartsparkeringarna vid Tyresö skola, Tyresö kyrka och Trollbäckens centrum. Vid Nyboda skola byggs ny parkering.

Källa: Tyresö kommun