ANNONS

Fler älgar ska fällas i år – svårt att nå målen Nacka och Värmdö

Kaj Winther, ordförande i jägareförbundet i Nacka och Värmdö.
Kaj Winther vill att fler områden på grund av olikheterna får egna älgskötselområden. I Ingarö styrs redan förvaltningen mer på egen hand.
I dag startar älgjakten och fler älgar än förra året måste fällas, enligt länsstyrelsen. Men kvoten blir svår att fylla i Nacka och Värmdö.
– Det kommer aldrig och har aldrig hänt att vi uppnått målen, säger Kaj Winther, ordförande i jägareförbundet i Nacka och Värmdö.

ANNONS

I dag starta årets älgjakt. I Stockholms län har länsstyrelsen bestämt att 1051 älgar behöver skjutas. För att uppnå målet är den totala tilldelningen något högre: 1114 älgar i hela länet.

– Det har gått ner något men det ligger ungefär i linje med de senaste åren, säger Tobias Hjortstråle, vilthandläggare på länsstyrelsen.

Den absoluta merparten av älgarna får skjutas på den norra sidan av länet.


Så många älgar får skjutas

Tilldelning per älgförvaltningsområde i Stockholms län jaktåret 2019-2020, antal djur. Källa: Länsstyrelsen 


Annorlunda i Nacka och Värmdö

Älgförvaltningsområdet Skärgården, där Nacka och Värmdö ingår, tilldelas 65 älgar i år. Men hur älgtätt det är skiljer sig mycket inom området, enligt Kaj Winther, ordförande i jägareförbundet i Nacka och Värmdö.

– Att förvalta älgstammen på ett och samma bräde är ogörligt här, då det är så vitt skilda förutsättningar. I norra delen är det väldigt lite älg och i södra är det nästan för mycket med en brant stigande kurva i statistiken vad gäller älgolyckor, säger han. 

Älgjakt i Botkyrka

Älgjakten får inte finansieras med skattepengar – därför höjer länsstyrelsen fällavgifterna.

Han säger att antalet tilldelade älgar i Nacka och Värmdö ska tas med en nypa salt.

ANNONS

Det kommer aldrig och har aldrig hänt att vi uppnått målen.

Älgjakten i gång i Nacka och Värmdö

En anledning är jakten i Skärgården skiljer sig från övriga landet. De som jagar i Nacka och Värmdö bor ofta i närheten av älgmarkerna och jagar när de har tid.

Det jagas inte organiserat under lång tid som det görs i övriga landet, där folk lämnar hemmet i en vecka. Här blir det mer sporadiskt när folk har tid och kan få ihop ett antal man.


Höjd fällavgift

Förra året fälldes 908 älgar i Stockholms län. Det är en minskning jämfört med tidigare år, och därmed minskar även intäkterna från den så kallade fällavgiften.

Förra året fälldes färre älgar länet än föregående år.

Därför höjs dessa med 100 kronor per djur i år – till 1000 kronor för en vuxen älg och 100 kronor för en kalv.

– Vi har ett krav från riksdagen att älgjakten ska vara självfinansierad och inte bekostas av skattepengar. När intäkterna minskar börjar vi med att se över kostnaderna, men till slut måste vi höja avgifterna också, berättar Tobias Hjortstråle.


Skador på skogen

Skador på ung tallskog samt återplantering per älgförvaltningsområde i Stockholms län jaktåret 2019-2020, i procent. Källa: Länsstyrelsen 


Avskjutningsmålen och tilldelningen styrs till största delen av hur mycket av den unga tallskogen som älgarna äter upp.

Skogsbolagens målsättning är att begränsa skadorna till högst fem procent. I Vallentuna/Närtuna älgförvaltningsområde, som breder ut sig mellan E18 och E4 från väg 77 i norr ner till Karolinska sjukhuset, var andelen skadad ung tallskog 10 procent.

På Södertörn var andelen 19 procent.

– Det är väldigt viktigt att hålla nere stammen för att inte skadorna ska bli för stora, säger Tobias Hjortstråle.

Det är väldigt viktigt att hålla nere stammen för att inte skadorna ska bli för stora

Den andra faktorn som styr jakten är trafikolyckorna. Viktade mot varandra står skador för skogen för ca 90 procent, och olyckorna för 10 procent.

– Det är väldigt svårt att reglera antalet trafikolyckor genom jakt. Då är viltstängsel betydligt effektivare, säger Tobias Hjortstråle.