Snart är alla elever på plats i Bollstanäs skola

Rektor Håkan Lönnqvist och barn i nya matsalen.
Rektor Håkan Lönnqvist och barn i nya matsalen.
Drygt 100 miljoner kronor kostade renoveringen.

De yngsta barnen har flyttat in och efter sportlovet kommer resten.

Klasserna blir dock större än planerat.

Det är fullt med barn och personal i den helt ombyggda matsalen med nytt kök när Lokaltidningen Mitt i besöker skolan. Barnen, som går i förskoleklasser, sitter lugnt samlade vid ett långbord och ser rätt mätta ut efter ett mellanmål.

– Ja, det är fint här. Det är en fin skola också, säger flera barn som självfallet är vetgiriga och undrar varför tidningen dyker upp.

För cirka 101 miljoner kronor har Bollstanäs elever och skolpersonal fått mellan 3 000 och 4 000 kvadratmeter nya ytor. I den nya skolan är det högt i tak och interiören påminner inte om hur det brukar se ut på en grundskola.

– Det är också tanken med vår skola och resultatet av en process som pågått i två och ett halvt år. Vi har haft olika projektgrupper som varit med och utformat för att göra skolan så funktionell som möjligt, utifrån en pedagogisk syn, säger rektorn Håkan Lönnqvist.

Förutom att det är högt i tak går heller inte belysningen av för hackor. Klass- och grupprum ligger utmed sidorna och i mitten, själva ”hjärtat”, där elever och skolpersonal både kan arbeta och umgås.

Flera av salarna var redan inredda i början av förra veckan och användes av förskoleklassen och årskurs fem. Resten av eleverna ska vara på plats efter sportlovet.

Ner mot Norrvikensjön ligger paviljonger som kommer att tas bort och ge plats för en större lekplats och skolgård. Gymnastiksalen har också byggts om med bland annat bättre omklädningsrum.

Från början var det meningen att det skulle vara 24 elever i varje klass. Nu blir det 28 eftersom många köar till skolan och skolorna i Väsby ska utnyttjas effektivt, enligt direktiv från kommunen.

– Vi blev klart besvikna över att det måste vara 28 elever eftersom verksamheten riskerar att bli lidande. Men bra är att skolan är byggd för uppemot 30 elever per klass. Det är ju viktigt med tanke på ventilation och annat. I övrigt får vi en väldigt fin skola, säger Jens Djupa, vice ordförande i den lokala styrelsen på skolan.

Fakta

Skolan blev sju miljoner dyrare

I Bollstanäs skola går cirka 465 barn. Till hösten blir det 485 barn.

Huset från 1930 renoveras för fullt för att i framtiden ge plats för en rad olika verksamheter.

Den nya skolan kostar drygt 101 miljoner kronor, mot beräknade 94 miljoner, på grund av dyrare byggmaterial och att betongen har tagit längre tid att torka än planerat.

Källa: Bollstanäs skola och Upplands Väsby kommun