Snart är förskolan klar – platsbristen kvarstår

Snart kommer förskolan i Ullna strand att öppna.
Snart kommer förskolan i Ullna strand att öppna.
Efter kraftiga förseningar väntas förskolan i Ullna strand snart stå klar.

Men den kommer inte att täcka behovet i området.

Fortfarande saknas hundratals platser, och barn i området hänvisas till Gribblylund.

Förra hösten rapporterade Mitt i om bristen på förskoleplatser i Ullna strand. Kommunen hade kraftigt underskattat antalet barn som skulle flytta in i området, och någon färdig förskola fanns inte.

Istället blev barnen hänvisade till Gribblylund några kilometer bort. Något som väckte ilska och oro hos nyinflyttade föräldrar som räknat med förskolor närmare hemmen.

Nu kommer en förskola snart stå klar. Men med bara 110 platser kommer den inte att kunna täcka behovet. Prognosen är att närmare 300 barn i förskoleålder kommer att flytta till Ullna strand de närmsta åren. Redan nu är kölistan till den lång.

– Vi jobbar på att lösa det, det är flera privata aktörer som tittar på lösningar, men i nuläget finns det inget konkret, säger Täbys fastighetschef Joachim Quiding.

Ett tag framöver kommer förskolebarn i Ullna strand alltså att hänvisas till Gribblylund.

Ett alternativ som diskuterats är att slå upp tillfälliga bostadspaviljonger och driva förskoleverksamhet i dem. Men enligt Joachim Quiding är det problematiskt.

– Då måste vi ha en bra plats, med en bra utemiljö och säker väg till och från. Just nu är hela området en byggarbetsplats, så i dagsläget har vi ingen bra placering för en tillfällig paviljong. Men vi jobbar vidare med frågan, säger han.

Några tillfälliga lösningar är alltså inte att vänta det här året, men det kan komma att ändras.

– Vad som händer till 2017 är inte klart, säger Joachim Quiding.