Snart rivs Bodals kyrka

Bodals kyrka
Bodals kyrka.
Bodals kyrka är i så dåligt skick att den måste rivas. 11 mars hålls av avskedsgudstjänst i kyrkan.
– Det känns vemodigt att ta farväl av denna kyrka som varit väldigt betydelsefull för många, säger Carina Nilsson, kyrkoherde, Lidingö församling.

Bodals kyrka som ägas av Lidingö församling, Svenska kyrkan är så fukt och mögelskadad att den inte längre kan användas. I mars tas kyrkan ur bruk. sedan påbörjas planeringsarbete inför rivning.

– Bodals kyrka är en plats som sjudit av liv. Det känns vemodigt att ta farväl av denna kyrka som varit väldigt betydelsefull för många, säger kyrkoherde Carin Nilsson i ett pressmeddelande.

Kyrkoherden Carina Nilsson i Lidingö församling.

11 mars klockan 16 hålls en avskedsgudstjänst.

– Samtidigt vill vi se framåt och avsluta med en härlig gudstjänst, säger Carina Nilsson.

Under gudstjänsten kommer Bodals kammarkör att sjunga.

Det vari somras som kyrkorådet i Lidingö församling stängde Bodals kyrka på grund av allvarliga fuktskador.Nu planeras för att riva kyrkan.

Bodals kyrka byggdes 1972 och är ritad av arkitekten Georg Kesserü. Då var den ett kapell, först 1983 invigdes den till kyrka.

Planer på att eventuellt bygga en ny kyrkobyggnad på platsen finns. Många anser dock att ett sådant bygge skulle bli allt för kostsamt.