Snart bor 85 000 personer i Haninge

1 334 personer fattas för att Haninge ska komma upp i 85 000 invånare. Med nuvarande takt på inflyttningen och barnafödandet ser målet ut att nås senare i år.

Sveriges befolkning väntas under året passera tiomiljonersstrecket. Även Haninge ser med sin ökade inflyttning ut att nå en ny milstolpe – 85 000 invånare.

I SCB:s senaste mätning i november var invånarantalet i kommunen uppe i 83 666.

– Kommunens ambition är att vi ska dra vårt strå till stacken i Stockholmsregionen och öka med minst 1 000 personer per år, men vi har legat lite över det talet ända sedan 2011. 2014 ökade vi med nära 1 500 personer, säger Moa Rosenqvist, statistiker i Haninge kommun.

Jämfört med början av 2000-talet, då befolkningsökningen för det mesta låg under 500 personer och till och med krympte (2004), är det här en utmaning. Jesper Schönberg, lokalförsörjningschef i kommunen, tycker dock att kommunen hittills har hanterat uppgiften bra.

– Vi vet ju hur mycket nya bostäder som byggs och därigenom kan vi också göra relativt träffsäkra kalkyler på behovet av kommunal service, säger han.

Plussidan för en ökad befolkningstillväxt är att det skapar tillväxt och nya jobbtillfällen, enligt Schönberg. Fler invånare ger ökade skatteintäkter och bättre underlag för kultur- och fritidsaktiviteter. Även det kommersiella utbudet spås bli bättre. På minussidan finns, enligt Jesper Schönberg, tillfälligt ökade kostnader för kommunen då kommunal service i nya bostadsområden kostar mer än i äldre, enligt Schönberg.

– Det är också svårt att hitta arbetskraft. I hela Stockholmsområdet råder just nu stor konkurrens inom flera yrkeskategorier, bland annat olika typer av samhällsplanerare, säger han.

Det som för tillfället också skapar huvudbry är hur Haninge kommun ska hitta bostäder åt de flyktingar som beviljats asyl, som kommunen i avtal med länsstyrelsen och Migrationsverket lovat att hitta husrum åt.

– Avtalet innebär att vi under året måste hitta mellan 80 och 100 bostäder. Just nu pratar vi om lösningar med alla möjliga byggherrar, säger han.

De senaste åren har befolkningsökningen till största delen inte berott på barnafödande utan på inflyttning – främst från andra länder och från andra kommuner i länet. Bara drygt var tredje nytillkommen invånare kan tillskrivas Haninges mammor och pappor.

Meeri Wasberg (S), kommunstyrelsens ordförande, tror att det finns mycket som får folk att flytta till Haninge, bland annat närheten till naturen och de något lägre bostadspriserna.

– Väldigt många tycker att det ger bättre möjligheter att skapa sig antingen sitt första boende, eller större boenden för familjen, säger hon.

Om kommunen når 85 000 invånare 2016 tycker hon att det är kul – även om det aldrig varit ett mål i sig.

– Vårt mål har varit och är att lyckas få fram minst 600 nya bostäder per år. Fokus har legat på att skapa så bra förutsättningar för befolkningstillväxten som möjligt, säger hon.

Häromåret gick Haninge om Kristianstad som landets 24:e största kommun. Nu jagar man Växjö.

Är det bra att Haninges befolkning växer?

Ingalill Borgqvist, Handen:

– Det är bra! Det är ju tänkt att vi ska få en större stadskärna och det är också bra om Haninge sätts på kartan, för det är en bra plats.
Kjell Elofsson, Kvarntorp:

– Om befolkningen ökar så kan vi förhoppningsvis få bättre kommunikationer. Det vore bra om vi fick fler busslinjer över hela kommunen.
Merja Pitkänen, Handen:

– Jag tror absolut att det är bra! All service blir kvar och kanske kan vi till och med få ännu mer, till och med en till biograf.
Rabee Dukan, Handen:

– Det är jättebra! Haninge centrum kan få fler kunder, en ökad befolkning ger underlag för fler nya affärer. Jag gillar också när det är mycket folk ute på gatorna.
Lisbeth Segerros, Jordbro:

– Det spelar inte så stor roll. Det är alltid bra med skatteintäkter, men man måste också tänka på hela Haninge kommun. Vissa platser byggs ut, medan andra glöms bort. Jordbro centrum är skamligt!
Henry Eze Mnamdi, Jordbro:

– Visst kan det växa, men det är svårt att hitta bostäder. Det måste byggas mer billiga bostäder, annars går det inte bra.