Snart bor bara rika i innerstan

Stockholm är en delad stad.Och klyftorna mellan rika och fattiga stadsdelar, innerstan och ytterstaden, ökar.

– Människor med lägre inkomster och utbildning har lämnat innerstaden, säger Elisabeth Lilja, docent i sociologi.

Stockholm genomgår en förändring. Klyftorna mellan rika och fattiga stadsdelar har ökat och segregation har fördjupats, speciellt mellan innerstaden och ytterstaden.

Siffror från USK, Stockholms stads utrednings- och statistikkontor, visar på en dramatisk ökning av människor med höga inkomster, 360 000 kronor om året eller mer, i innerstaden.

Samtidigt som människor med låg inkomst, 120 000 kronor eller mindre om året, blir allt färre i samma stadsdelar.

– Det som har hänt är att vi har fått en omflyttning av människor, en gentrifieringsprocess, säger Elisabeth Lilja, docent i sociologi, som skrivit boken ”Den segregerade staden. Tre kvarter i Stockholms innerstad”.

Stadsdelarna töms sakta på ”ursprungsbefolkningen” och nya grupper med hög inkomst och utbildning flyttar in.

Statistik från USK visar att sedan 1995 har andelen människor med utbildning efter gymnasiet ökat stadigt.

Samtidigt har andelen människor med bara gymnasial, folk- eller grundskoleutbildning, minskat.

– Det är en tendens att det blir allt fler personer som är lika varandra i kvarteren, både inkomstmässigt och till social bakgrund. Det är en trend man ser i hela västvärlden, säger Elisabeth Lilja.

De senaste åren har hyresrätterna blivit färre i innerstaden till förmån för bostadsrätter, något som enligt en USK-rapport lett till ökat ekonomisk segregation och sociala klyftor.

Tomas Rudin, (S), oppositionsråd i Stockholm, är kritisk till utvecklingen och vill förändra den rådande politiken.

– På lång sikt så är det inte hållbart att låta staden bli så uppdelad i rika och mindre rika delar. Det vi vet från andra städer i världen att det skapar sociala spänningar och kan leda till helt nya problem. Vi vill se en helt annan bostadspolitik där människor har råd att bo, säger han.

Lokaltidningen Mitt i har förgäves sökt Joakim Larsson, (M), äldre- och ytterstadsborgarråd, ansvarig för frågorna, för en kommentar.

Innerstan har tömts på ”ursprungsbefolkningen”, medan nya, välbärgade och högre utbildade grupper har flyttat in.

Fakta

Borätterna tog över