Snart byggstart för nya Sjöviksskolan

Så ska den se ut – den nya Sjöviksskolan. Klar höstterminen 2019.
Så ska den se ut – den nya Sjöviksskolan. Klar höstterminen 2019.
På onsdag tas ett första spadtag för en mycket efterlängtad skola – den nya Sjöviksskolan i Årstadal.
Skolborgarrådet Olle Burell (S) gläds över byggstarten, men medger att det tagit alldeles för lång tid.
– Vi får dra lärdom av det här, säger han.

Sjöviksskolan har blivit en symbol för skolkrisens söderort. Inflyttningen av barnfamiljer till Årstadal kom som en överraskning och staden har tvingats ta till baracklösningar.

Sjöviksskolan startade 2014 men finns för närvarande inrymd i tillfälliga lokaler på Ingenjörsvägen tills dess att den nya skolan vid Sjöviksbacken står klar.

Och nu ska bygget äntligen komma i gång. På onsdag tas ett första spadtag till det som ska bli en av Stockholms största grundskolor.

– Det är det roligaste man kan få vara med om, att starta bygget av en ny skola i ett område där behovet är så stort, säger skolborgarrådet Olle Burell (S).

Sjöviksskolan ska inledningsvis organiseras om en F-6-skola men ha möjlighet att utvidgas till en F-9-skola med ett maxantal på 1 200 elever.

Den nya skolan kommer att ligga längs Sjöviksbackens östra sida och vara omgiven av grönytor. Själva tomten är dock ganska liten och höjdskillnaden är stor. Det blir en liten skolgård, bara omkring 4,4 kvadratmeter per elev. vilket gör att aktiviteterna där måste schemaläggas.

Skolgården måste därför utformas på ett varierande sätt, enligt staden. Höstterminen 2019 ska skolan stå klar.

Men processen till byggstart har som sagt varit lång. Bland annat försenades detaljplanearbetet när en av huvudaktörerna sålde planområdet Packrummet till ett annat byggföretag. En annan orsak var att de förskolepaviljonger som fanns uppställda på området inte kunde tas bort förrän i fjol. Detaljplanen har även överklagats.

– Vi kan dra lärdomar av detta. Med tanke på att vi ska bygga 40-50 nya grundskolor, så får det inte ta så här lång tid. Dels drabbas ju barnen som får vänta länge på skolan, dels blir det dyrare. Och vi måste använda varenda krona på ett vettigt sätt, säger Olle Burell.

Det första spadtaget tas på onsdag klockan 13-15. Förutom skolborgarrådet Olle Burell och andra representanter kommer även barnen som ska gå i den nya skolan att närvara, ta spadtag och sjunga.

– Eftersom vi vill att eleverna ska vara delaktiga under byggprocessen har vi bjudit in dem till första spadtaget, säger Jan Hjertström, projektansvarig på Sisab.