Snart finns fler cyklar att låna

Gullmarsplan Nu ska stockholmarna få dubbelt så många lånecyklar.

– Det är glädjande att allt fler stockholmare cyklar, vilket gynnar framkomligheten för alla stockholmare i trafiken. Fler lånecyklar och bättre standard på cykelbanorna gör det lättare att välja cykeln, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Under hösten 2013 och våren 2014 ska lånecykelsystemet byggas ut med ett 50-tal stationer i närförorterna. Ett bälte Bromma-Liljeholmen-Gullmarsplan-Hammarby sjöstad ska vara klart den 1 april 2014.