Snart friare att bygga ut

Efter tio månader med pappersarbete, tillsyner och åtgärder fick Kerstin och Lars Johansson äntligen bygglov för att bygga ut sitt hus.

Men snart kan det bli fritt fram för mindre tillbyggnader på villor. Detta enligt en ny utredning från regeringen.

Vårvärmen har nått Värmdös villaområden och med den kommer byggivern. Och snart kan det bli lättare för Värmdöborna att bygga ut. Regeringen har tillsatt en utredning som föreslår att slopa bygglov för villatomters tillbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter.

Det enda kravet är att den som bygger håller sig till befintlig detaljplan och att bygget sker minst 4,5 meter från granntomten.

– I dag är det onödigt krångligt, säger regeringens bostadsutredare Lars Magnusson.

Några som vet precis hur krångligt det kan vara är Kerstin och Lars Johansson i Kalvsvik. De har flyttat ut till Kerstins föräldrars gamla fritidshus, men ville bygga ut köket och göra badrummet större. Därför ansökte de om bygglov för en tillbyggnad på 18 kvadratmeter. Det tog över ett år att få det.

– Det har varit långdraget och besvärligt, säger Lars.

Nu har familjen äntligen flyttat in.

– Det känns helt fantastiskt och har blivit jättebra, men det var väldigt många krav att uppfylla för en sådan här liten utbyggnad, säger Lars.

Han tycker att förslaget är bra.

– Det är ju jag som ska bo här, så ansvaret måste ju ligga hos mig. Självklart ska det finnas krav, men också en gräns på hur många.

Enligt utredaren Lars Magnusson lägger kommunernas tjänstemän i dag ner alldeles för mycket tid på småärenden.

– Det finns en gräns för hur mycket samhället lägger sig i. Vi vill flytta den lite, säger han.

Enligt Ingmar Lönngren bygglovschef i Värmdö handlar över 25 procent av bygglovsärendena om mindre tillbyggnader. Trots detta tror han att enheten skulle få mer att göra om förslaget skulle gå igenom. Han menar att det kan vara till nackdel för alla involverade parter – bygglovshandläggarna, villaägarna och grannarna.

– Det kan ge upphov till många grannkonflikter och vi skulle få fler tillsynsärenden, säger Ingmar Lönngren, som tror att fler grannar skulle slå larm om störande byggnader.

Han befarar också att inspektionerna från kommunen blir tidskrävande och kostsamma för både bygglovshandläggarna och ägarna. Särskilt om de sistnämnda då skulle behöva riva eller göra om jobbet.

Det senaste halvåret har det gått snabbare för handläggarna att hantera bygglovsärenden. Att det gick långsamt tidigare har bland annat berott på underbemanning.

– Nu klarar vi 85 procent av ärendena på tio veckor, som ­lagen föreskriver. Men det kommer alltid att finnas mer komplicerade ärenden som tar längre tid, säger Ingmar Lönngren.

Regeringens bostadsutredare tycker att det är för krångligt att bygga ut. Det håller Lars Johansson i Kalvsvik med om. Han fick vänta i tio månader på besked, trots upprepade påtryckningar på bygglovsenheten. På bilden även hantverkaren Stefan Ulltin.

Fakta

Utredningen föreslår färre regler

Enligt utredningen borde det bli tillåtet att:

Göra en liten tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter om den inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

Inreda en ytterligare bostad i befintlig byggnad eller komplementsbyggnad.

Utföra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

Källa: Regeringens utredning