Snart har Täby en äkta fiskprofessor

I sommar kan Grindtorpsbon Erik Hoffmann, 43, hålla upp sin kanske största fångst hittills. Då får han nämligen sin doktorshatt. Läroämnet han studerat: fisk. Mer specifikt kallas grenen för reproduktionsfiskeologi och framförallt är det arten storspigg som studerats.

– Jag har undersökt hur hanliga könshormoner påverkar fisk och deras lekbeteende, säger Erik Hoffman.

Studierna har pågått sedan 2002.

– Det normala är att man ska vara klar efter fem år men i mitt fall har det tagit lite längre tid.

Att det blev just fisk som hamnat under lupp var ingen slump. Erik Hoffman sitter med i styrelsen för Täby fiskevårdsområdesförening och har dragit upp abborrar och gäddor nästan så länge han kan minnas. Och de teoretiska kunskaperna kommer väl till pass.

– Numera är det aldrig fråga om jag ska få fisk utan snarare hur många, säger Erik Hoffmann.

Hans hjärta klappar alldeles extra för Stora Värtan. Tillsammans med de andra i fiskevårdsområdesföreningen planerar han för en mängd satsningar som ska få det att nappa för fler.

Bland annat har föreningen nyligen fått pengar för en rejäl vårstädning av sjön.

– Det är inte klokt vad som slängs i vattnet. Man ser allt från gamla tv-apparater till cyklar och glasflaskor.

Till planerna hör även en så kallad risvase som ska byggas i Hägernäsbukten. Anordningen blir en plats där framförallt abborrar kan leka och lägga sin rom.

Numera är det aldrig fråga om jag ska få fisk utan snarare hur mångaErik Hoffman