ANNONS

Snart kan alla i Kårsta snabbsurfa

I förra veckan tecknades äntligen avtalet som banar väg för fiberinstallation i Kårsta.

– Det är efterlängtat, säger Kårstabon Jan Eriksson.
ANNONS

Ända sedan juni har ett stort antal hushåll i Kårstatrakten väntat på att få fibernätet installerat, detta trots att grävarbeten och kabeldragning är påbörjade på flera håll. Anledningen till förseningen är att kommunen och Kårsta samfällighetsförening inte kunnat komma överens om vem ska skriva på avtalet med it-leverantören IP Only.

Förra veckan skrev till slut samfällighetsföreningen på avtalet, vilket betyder att arbetet kan fortsätta.

– Vi är redo att sätta igång med full fart, säger Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på IP Only.

Kårstabon Jan Eriksson som engagerat sig i frågan och informerat i sociala medier och på lokala hemsidor är glad över beskedet.

– Det är efterlängtat. Precis vad vi behöver härute, här i norra kommundelen brukar vi komma lite på efterkälken, säger han.

Jan Eriksson som är egenföretagare tror att snabbare internet kommer att göra att fler Kårstabor kan jobba hemma.

– Med snabbbare uppkoppling kan jag jobba mer effektivt hemma. Jag tror att fler ser den möjligheten.

Men trots att saken har diskuterats på sociala medier och lokala hemsidor har informationen om avtalet som dröjt inte gått ut till alla. Varken samfällighetsföreningen eller IP Only har gått ut med brev eller lappar. Kårstabon Ingrid Kreuger tycker att företaget kunde informerat bättre.

– Vi har ringt så många gånger och inte fått veta någonting, säger hon.

ANNONS

IP Only håller med om att informationen till boende varit bristfällig.

Mitt i Vallentunasteget har sökt styrelsen för Kårsta samfällighetsförening för en kommentar om deras ansvar för information.

Fakta

Här ska kabel grävas ner

Kårsta: Beräknas vara klart innan vintern.

MälstaLingsberg: Oklarheter om borrningen under Roslagsbanan. Målet är att allt är klart innan sista september.

Kårsta By: Det mesta klart innan sista september.

Ekskogen: Fastigheter längs med Ekskogenvägen samt vid bygdegården väntar på en borrning under vägen.

källa: karstabygden.se