ANNONS

Snart kan du få slåss för en p-plats

parkeringsplats
På Storsforsplans parkering ska det bli nya bostadskvarter.
Parkeringskaos. Där har ni ordet som skrämmer många inför den kommande byggboomen i Farsta.
ANNONS

Breda gator och gott om plats att ställa bilen – det är lyxigt att vara bilägare i Farsta. Men om bara några år kan läget vara ett annat. Efter Mitt i:s artikel om byggplanerna i centrala Farsta befarar många parkeringskaos.

Oron känns befogad med tanke på att all markparkering på Storforsplan, Farstaplan och Munkforsplan – totalt omkring 1800 platser – ska förvandlas till bostadskvarter.

– Just nu håller exploateringskontoret via en konsult på att utreda hur parkeringspusslet i centrum ska läggas. Inriktningen från staden och Atrium Ljungberg är att det måste finnas fungerande kundparkering under hela utbyggnadsperioden och att nuvarande kundparkering ska ersättas, säger Anna-Stina Bokander, projektledare för Tyngdpunkt Farsta.

Men, som Peter Kubulnieks påpekar i Farstagruppen på Facebook: ”Förutom att hitta läge för de befintliga P-platserna behövs också parkeringsplatser för de som skall bo i de 1000 nya lägenheterna. Kan bli en utmaning, minst sagt.”

Som det ser ut kan boende och besökare i Farsta centrum få dela plats i jättegarage under mark.

– Det är utgångspunkten. Sen beror det lite på hur många parkeringsdäck man kan bygga, men tanken är att samlokalisera boendeparkering på den lämpligaste platsen, säger Robin Billsjö, trafikplanerare på exploateringskontoret.

Parkeringsoron gäller dock inte bara centrum. Gator som Farstavägen och Nykroppagatan står inför en förändring med nya bostäder och smalare körfält.

– På flera ställen, till exempel Nykroppagatan, tar man parkeringsplatser i anspråk samtidigt som man försvårar för parkering på gatan genom att göra gatan smalare, konstaterar Farstabon George Bolcsfoldi.

Svaret från Robin Billsjö är tydligt: Framtidens parkering ska ske på kvartersmark – inte på gatorna.

ANNONS

– Idag använder både boende, besökare och infartsparkerare gatan som parkeringsplats. Vi kommer att prioritera att göra gaturummet attraktivt för fotgängare och cyklister – inte att ordna gratisparkering för folk som inte ens bor i Farsta, säger han.

Fakta

En halv p-plats per hushåll

Stockholms stads nya riktlinjer för parkeringstal vid nybyggen är 0,3-0,6 platser per lägenhet.

Siffran kan variera mellan olika byggprojekt, bland annat beroende på närheten till kollektivtrafik

Källa: Stockholms stad
ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Söderort – Farsta Sköndal Gubbängen direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.