Nytt förslag för Örnäs tas fram

Det planerade villaområdet ska ligga mellan Granhammarsvägen och Örnässjön i Kungsängen.
Det planerade villaområdet ska ligga mellan Granhammarsvägen och Örnässjön i Kungsängen.
200 bostäder planeras intill natursköna Örnässjön.

Nu ska ett förslag på detaljplaneprogram tas fram.

Planeringen av det nya bostadsområdet i Örnäs är på väg in i nästa fas. Under onsdagen togs ärendet upp i kommunstyrelsen, som beslutade att ett förslag på detaljplaneprogram ska tas fram.

Mitt i har tidigare skrivit om HSB:s planer på att bygga 200 hus intill Örnässjön i Kungsängen. ”Ett livsstilsboende med hästanknytning”, sa byggföretaget då.

Området ligger intill Örnässjön och är 76 hektar stort, motsvarande 150 fotbollsplaner. Utöver 200 bostäder planeras ett kulturområde och ett område med restauranger och handel.

I förslaget ingår också en ny strandpromenad.

Den norra delen av området som ligger intill Örnässjöns strand och i anslutning till Örnäs Herrgård ska bevaras och får inte bebyggas, enligt förslaget.

”Området ska användas och bevaras med utgångspunkt från de befintliga byggnaderna och målpunkterna i syltfabriken, herrgården samt hästgården”, står det i detaljplaneprogrammet.

Parallellt med programmet pågår arbetet med att bilda ett kommunalt naturreservat kring Lillsjön och Örnässjön.