Min lokala hjälte

Snart lättare att bygga ut sin villa

Villaägaren Jouni Mustaniemi, som grävt runt grunden till familjens hus för att fixa bättre dränering, tycker att det är bra om man får bygga ut sin villa med upp till 15 kvadratmeter utan bygglov.
Villaägaren Jouni Mustaniemi, som grävt runt grunden till familjens hus för att fixa bättre dränering, tycker att det är bra om man får bygga ut sin villa med upp till 15 kvadratmeter utan bygglov.
Snart kan det bli fritt fram att bygga ut villan. Enligt ett nytt lagförslag kan den byggas ut med upp till 15 kvadratmeter - utan bygglov.

– Det vore inte helt fel, säger villaägaren Jouni Mustaniemi i Upplands-Bro.

Jouni Mustaniemi har varit byggnadsarbetare. Nu är han egen­företagare och sätter upp stängel på sin yrkesverksamma tid.

På sin fritid har han den senaste­ tiden grävt runt grunden till familjens hus. I förra veckan hade han har grävt upp 40 kubikmeter jord kring villan.

– Fukten kröp in i huset. Jag tänkte att jag skulle göra det här redan när vi flyttade ini huset för sex år sedan, säger han.

Nu återstår att gräva ner nya dräneringsrör, fylla på singel och annat småpyssel.

– Det är bara finliret kvar, konstaterar han.

Tidigare har han renoverat villans kök, vardagsrum och garage. Han tycker det är bra om man får bygga ut sin villa med 15 kvadratmeter utan bygglov.

Det är regeringen som tillsatt den utredning som nu föreslår att man inte ska behöva bygglov för tillbyggnader som är mindre än 15 kvadratmeter. Det enda kravet är att den som bygger ska hålla sig till den detaljplan som finns.

Lars Magnusson, regeringens bostadsutredare, håller med om att reglerna för bygglov kan göras enklare.

– I dag är det onödigt krångligt, säger han.

Lars Magnusson menar att kommunernas tjänstemän lägger ner för mycket tid på småärenden i stället för att rikta uppmärksamheten på större och viktigare byggen.

– Det finns en gräns för hur mycket samhället ska lägga sig i. Vi vill flytta den gränsen lite.

Lars Brofalk (C) ordförande i bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro, tycker det nya lagförslaget är bra.

– Vi välkomnar det definitivt. Jag tycker det ska vara så litet krångel som möjligt. Invånarna måste få bestämma i högre grad än de gör i dag, säger han.

Upplands Bro kommun begär inte längre bygglov för stenmurar, ­staket och solfångare.

– Det gäller under förutsättning att man håller sig till de föreskrifter som finns på kommunens hemsida, säger Lars Brofalk.

Om det nya lagförslaget, om tillbyggnader på 15 kvadratmeter, blir verklighet är det till fördel för många menar han.

– I första hand är det en fördel för kommuninvånarna och i andra hand för tjänstemännen som kan lägga sin tid på annat.

Det finns en gräns för hur mycket ­samhället ska lägga sig i.Lars magnusson, regeringens bostadsutredare

Fakta

Takkupor och extrarum kan tillåtas

Enligt utredningen bör det bli tillåtet att:

Göra en liten tillbyggnad på högst 15 kvadratmeter om den inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter.

I befintlig byggnad eller kom­plementbyggnad inreda ytter­ligare en bostad.

Utföra högst två takkupor som upptar maximalt halva takfallet om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen.

Källa: Regeringens utredning