Min lokala hjälte

Snart rivs gång- och cykelrampen

ÄLVSJÖ Gång- och cykelrampen till Älvsjö pendeltågsstation börjar rivas i mitten av april.

– När vi river rampen kommer folk att hänvisas till gång- och cykelvägen som går genom vårt nya cykelparkeringshus för att ta sig till och från pendeltågsstationen, säger kommunens byggledare Bo Rosell.

Det är i samband med att det nya resecentrumet byggs som den gamla rampen rivs. I höst ska huvudentrén till resecentrumet vara färdig. Om ett par år ska även 600 nya bostäder stå klara i området.