Snart ska det bli ordning på torget

Närpolisen avstår från att utfärda p-böter vid Liljeholmen. ”Det måste vara tydligt vilka regler som gäller” säger Peter Berggren, tillförordnad biträdande närpolis­chef.
Närpolisen avstår från att utfärda p-böter vid Liljeholmen. ”Det måste vara tydligt vilka regler som gäller” säger Peter Berggren, tillförordnad biträdande närpolis­chef.
Trafikproblemen vid Liljeholmstorget har länge vållat irritation.

Nu ska kommunen utreda kaoset.

– En rörig trafikmiljö skapar otrygghet, säger Peter Berggren, vid Skärholmens när-polis.

Trångt och kaotiskt – trafiksituationen vid Liljeholmstorget har länge kritiserats av såväl närboende som besökare.

Många bilister snurrar runt på torget och bryter mot reglerna i stället för att parkera det stora parkeringsgaraget vid gallerian. Man parkerar där det är stoppförbud eller dubbelparkerar. Värst är det på fredagseftermiddagarna, enligt grannar som bevittnar problemen från balkongen.

– När vi flyttade in 2004 fick vi ett fint julkort av JM med tomtar som gick i snön på ett bilfritt torg. Så var det tänkt, konstaterar Karl-Gunnar Ebe, en av de hundratals grannar som reagerat på trafik- situationen.

Hittills har klagomålen begravts i pappersluntorna på trafikkontoret. Så sent som i december förra året fick klagande grannar beskedet att det inte var aktuellt med några förändringar. Men nu verkar det blåsa nya vindar.

Upptakten var en så kallad säkerhetsvandring som polisen genomförde i slutet av januari och där trafikkontoret, stadsdelen, värdetransportbolag och centrumledningen medverkade. Syftet var att identifiera riskfaktorer i miljön för att på så sätt kunna gå vidare med åtgärder och förebygga allvarliga brott, bland annat värdetransportrån. En av de brister som togs upp var just trafiken.

– Vi vill att trafiksituationen förbättras, både för att minska risken för brott och för att öka säkerheten för gående. Här rör sig 3 000 gymnasieelever och här går många äldre, säger Peter Berggren, tillförordnad biträdande närpolischef.

Vid Liljeholmstorget är det stoppförbud, med undantag för särskilt anvisade handikapplatser och en sträcka för att lasta av saker. Tanken är att främst nyttotrafik som färdtjänst, närtrafikbussar och vissa varuleveranser ska köra in på torget vid gallerian.

– Men skyltningen är otydlig, en del skyltar är felaktigt placerade så det är svårt att veta vad som gäller, säger Peter Berggren.

Trafikkontoret ska nu göra en kartläggning av trafikmiljön vid Liljeholmstorget.

– Det första steget är att ta reda på hur det ser ut på platsen och vilka som rör sig där. Utifrån det får man ta ställning till eventuella åtgärder, säger Martin Båth, områdesansvarig trafikplanerare på trafikkontoret.

Om det inte räcker med tydligare skyltar för att skapa ordning kan det bli aktuellt med tekniska lösningar, som höj- och sänkbara pollare, kameraövervakning eller bommar.

– Vi vill i möjligaste mån undvika grindar och bommar. Men vi kan inte utesluta det, säger Martin Båth.

Karl-Gunnar Ebe tror inte på bommar, utan tycker helt enkelt att parkeringsövervakningen borde skärpas. På gatan som leder in till torget får man parkera i en timme, förutom gällande städdag. Men här finns många p-syndare.

Och många av dem slipper undan, berättar han.

– Det har hänt att det stått en felparkerad bil framför nosen på parkeringsvakterna, men de har ändå inte lappat den. Det inger inte förtroende direkt.

Svensk bevakningstjänst tillbakavisar kritiken, men känner stor frustration över situation på Liljeholmstorget.

– Kommunen bygger för att det ska se fint ut, men tänker inte på hur det ska fungera i verkligheten. Det hjälper inte att ha stoppförbudszon. När folk ser att det finns parkering och lastplatser inne på torget – då kör de in, säger Lisbeth Ringkrans, arbetsledare på Svensk bevakningstjänst.