Min lokala hjälte

Snart ska plattformsväggarna upp i t-banan

Fullskaliga tester av plattformsväggar i tunnelbanan på två stationer.

Det ska landstinget besluta om på nästa trafiknämndsmöte.

Mitt i kunde i förra veckan avslöja att nya fullskaliga tester av så kallade plattformsväggar i tunnelbanan var på gång ”i närtid”.

Nu presenteras ett förslag som ska upp i landstingets trafiknämnd på tisdag nästa vecka.

SL ska installera väggarna på en inomhusbelägen och en utomhusbelägen station under åren 2017-2018 för att se hur de fungerar i praktiken.

Exakt var är ännu inte beslutat.

”Fullskaletesterna omfattar barriärer, sensorer, övervakning samt styrning och övervakning av dessa komponenter. Fullskaletesterna ger sedan underlag till kommande ställningstaganden kring eventuella nya riktlinjer, precisering av framtida kostnader samt möjligheter till framtida finansieringsformer, exempelvis möjligheter till statlig medfinansiering.” skriver landstigsmoderaterna i ett pressmeddelande om testerna.

– Tunnelbanan är i grunden ett punktligt och tryggt färdmedel, det tycker jag är viktigt att framhålla. Likväl finns utmaningar, inte minst kopplat till trafikstörningar och driftsstopp som skulle kunna undvikas genom exempelvis plattformsbarriärer. Det vill vi nu gå vidare med att undersöka förutsättningarna och kostnaderna för, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i pressmeddelandet.

Budgeten för testet är ungefär 100 miljoner kronor.

Fakta

Många kan räddas

Förra året dog 15 personer när de blev påkörda av t-banan.

Totalt 51 personer – fler än på tio år – blev påkörda av antingen tunnelbanan, pendeln, spårvägen eller lokaltågen. Ungefär hälften av fallen var självmordsförsök.

Enligt en utredning från SL från januari i år skulle nio liv om året kunna räddas om plattformsväggar byggdes på alla tunnelbanestationer.

Enligt utredningen skulle samhället, utöver minskat lidande, faktiskt också spara 300 miljoner per år på de minskade dödsfallen. Stoppen i t-banan skulle också bli betydligt färre.

Källa: Källa: SL