Snart slut på kistgravplatser

Många kommer säkert att bli besvikna när de inte kan få en kistbegravning på den kyrkogård de valt, säger Anne Israelsson, kyrkvaktmästare i Hammarby församling.
Många kommer säkert att bli besvikna när de inte kan få en kistbegravning på den kyrkogård de valt, säger Anne Israelsson, kyrkvaktmästare i Hammarby församling.
När någon i din närhet dött är det inte säkert du får en gravplats där du vill. I alla fall inte om du väljer Kista.

Kistgravplatserna är snart helt slut i Hammarby församling.

– Vi vill bygga ut kyrkogården men kommunen säger nej, säger kyrkvaktmästare Anne Israelsson.

För den som varit med om ett dödsfall i familjen kan det vara viktigt att den anhöriga kan ­begravas på en plats man känner anknytning till. Men bor man i Hammarby församling kan det bli problem.

– Kistgravplatserna är på väg att ta slut på Hammarby kyrkogård, säger Annika Andersson, informatör i Hammarby församling.

Nu har församlingen någonstans mellan fem och sju kistgravplatser kvar. De senaste åren har 10-15 anhöriga varje år valt kistbegravning så efter årsskiftet är det fullt om det fortsätter på ­samma sätt.

– Många kommer att bli väldigt besvikna på att de inte kan få en kistbegravning, men vi har pratat med kommunen i 10–15 år om att vi vill bygga ut kyrkogården, men de säger nej, säger Anne ­Israelsson.

– Det är för att marken ligger på norra Stockholms vattentäkt. Länsstyrelsen har sagt att det är okej att anlägga fler gravplatser men kommunen säger nej ändå.

Enligt Elisabet Eriksson, detaljplanehandläggare på kommunen, är orsaken att man tycker att kistgravar där riskerar att göra folk sjuka.

– Det stämmer att ­församlingen fick dispens från länsstyrelsen men vår miljöavdelning gjorde en annan bedömning. Där ligger hela norra Storstockholms reservvattentäkt och där vill man inte gärna ha dräneringsvatten från kistgravar. Kroppar i jorden fäller exempelvis ut kvicksilver från tänder, säger hon.

Nu kommer församlingen i stället att få hänvisa folk till Eds församling där det finns gott om kistgravplatser.

Även i Fresta församling finns plats.

– Vi har gjort en utredning där vi tittat på befolknings­utvecklingen och på hur folk väljer gravskick i vår församling. I Stockholms­området är det en stark trend att man väljer kremering, säger ­Håkan ­Simonsson, kyrkoherde i Fresta.

– Men om trenden vänder och många börjar välja kistbegravning eller om människor från grannförsamlingar söker sig till Fresta behöver vi räkna om. Men som det ser ut nu så har vi kistgravplatser de närmaste 20 åren, fortsätter han.

Vill man gärna begravas i just Hammarby församling finns ­fortfarande möjlighet att välja urngravplats eller minneslund.