Snart sluttågat för Gaypolisen

Årets Prideparad kan bli den sista som Gaypoliserna deltar i.
Årets Prideparad kan bli den sista som Gaypoliserna deltar i.
På Gaypolisföreningens årsmöte kommer styrelsen att föreslå att föreningen läggs ner. Ett förslag som förmodligen blir verklighet, enligt ordförande Johan Wiggh.

– Det vore en katastrof för polisen, säger stödmedlemmen Kjell Hultman.

Stockholm

Om du är en av de hundratusentals människor som brukar gå i eller titta på Prideparaden varje sommar har du säkert sett Gaypoliserna i tåget. Men sommarens festival blir förmodligen föreningens sista. Ett sjunkande medlemsantal och brist på tid och ork gör att styrelsen kommer att föreslå nedläggning på föreningens årsmöte på Kungsholmen den 19 mars.

Innan landets 21 polismyndigheter slogs ihop till en kunde varje enskild polismyndighet besluta om föreningsarbete fick bedrivas på arbetstid. Men nu är det bestämt att allt föreningsarbete ska ske ideellt.

– Det är en bidragande faktor till förslaget. Vi ska inte behöva göra det här viktiga arbetet gratis, det är Polismyndighetens uppgift, säger Johan Wiggh.

Föreningen försvinner inte spårlöst. Verksamheten fortsätter året ut och tanken är att Polismyndigheten ska ta över deras ansvarsområden. Men Johan Wiggh är inte är helt säker på att det kommer att ske.

– Det finns en risk att Polismyndigheten inte tar sitt ansvar.

Stödmedlemmen, och före detta polisen Kjell Hultman, är kritisk till styrelsens förslag.

– Det vore en katastrof för polisen. När jag började fick vi smyga med det, men föreningen har gjort det lite lättare för människor att verka och vara som de är.

Enligt Kjell Hultman har föreningen inte fått det stöd och de resurser den behöver.

– Polismyndigheten måste bestämma sig för om den är villig att satsa på HBTQ-frågor eller om föreningen ska tvingas lägga ner för att myndigheten ska reagera.

Johan Wiggh förklarar att nedläggningen delvis är ett sätt att få Polismyndigheten att satsa mer på HBTQ-frågor.

– Myndigheten har blivit bekväm med att vi har tagit hand om de här frågorna. Så länge vi finns kommer de inte att ta sitt fulla ansvar.

Emma Ravald är samordnare för jämställdhet och mångfaldsfrågor inom Polisen. Hon håller med om att Polismyndigheten nu måste ta sitt ansvar.

– Det är jättebra att ideella föreningar finns men ansvaret ligger alltid på arbetsgivaren. Det finns mycket arbete kvar att göra och vi ska försöka fortsätta hålla frågan aktuell.

Och Polismyndigheten kommer att ta ansvaret enligt Emma Ravald.

– Att föreningen läggs ner ska inte innebära att Polismyndigheten slutar arbeta med de här frågorna.

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund tycker det är tråkigt om föreningen försvinner och håller med om att frågorna borde ligga hos Polismyndigheten själv.

– Myndigheter ska se till att behandla alla medborgare lika, det ansvaret kan man inte lägga på en ideell förening. Men föreningar jobbar ju väldigt ofta med att göra saker som myndigheter inte gör, men borde.

Nils Eklund

nils.eklund@mitti.se

tel 550 550 00