Snart dags att spränga huvudtunnlarna

biträdande projektledare för Förbifarten, visar vägen upp till den nya gång- och cykelbron vid Heron city.
Per Lunde, biträdande projektledare för Förbifarten, på den nya gång- och cykelbron vid Heron city. Strax norr om den ska den södra på- och nerfarten till Förbifart Stockholms tunnlar sprängas.
Illustration över Kungens kurva, sedd söderifrån, när vägarbetena är klara. Rondellen längst i söder (Lindvreten) ska vara klar hösten 2021. Rondellen längre norrut, nära Heron city, ska vara klar hösten 2019. Cykel- och gångbron mot Heron city öppnade den 26 oktober 2016.
Illustration över Kungens kurva, sedd söderifrån, när vägarbetena är klara. Rondellen längst i söder (Lindvreten) ska vara klar hösten 2021. Rondellen längre norrut, nära Heron city, ska vara klar hösten 2019. Cykel- och gångbron mot Heron city öppnade den 26 oktober 2016.
Vi fick följa med Linus Levinson, Trafikverket, ner i Förbifart Stockholms tunnlar vid Skärholmen (e av ramptunnlarna för bussar). Den 5 maj är det öppet hus för allmänheten. 30 meter under marken sitter Tomas Hedquist och borrar små hål för att sätta i sprängmedel så de kan spränga tunneln. Foto: Anna Z Ek
Arbetstunneln som sprängs i Skärholmen kommer att användas även när Förbifarten är klar. Då blir den på- och avfart för busstrafiken i Förbifarten
I nära två år har bygget av Förbifart Stockholm pågått. Nu börjar det bli dags att spränga fram huvudtunnlarna. För Skärholmsborna väntar ytterligare fem sex år av byggstök.

Det är en mulen vinterförmiddag i Kungens kurva. Kommunikatören Catharina Lundin och Per Lunde, biträdande projektledare för Förbifarten, visar vägen upp till den nya gång- och cykelbron vid Heron city. Bron, som går över E4/E20, öppnade i slutet av oktober och ger god utblick över det jättelika vägarbetet.

Just nu ser det bara rörigt och sörjigt ut, med gula grävskopor och arbetarnas västar som enda färgklickar. Om tio år ska det vara annorlunda. Då ska Förbifart Stockholm vara färdig. Vägen här kommer då att vara bredare, med fler filer. På- och avfarter i Kungens kurva och i Sätra/Smista kommer att leda bilisterna ner i och upp ur Förbifartens tunnlar.

– Nu är det stökigt för bilisterna, inte minst för dem som bor i området. Det blir ofta stockningar. Men när bygget är klart kommer det att bli mycket bättre för alla trafikslag. Området kommer också att vara ihopvävt på ett bättre sätt, säger Catharina Lundin, som är Trafikverkets kommunikatör för Förbifart Stockholm.

Stökigt var ordet. Mitt i har flera gånger skrivit om hur frustrerade många Skärholmsbor är, inte minst sedan påfarten från Skärholmsvägen till E4/E20 stängdes av vid Kungens kurva. Köerna i rusningstid är sedan dess en stor påfrestning för många pendlare. Reaktionerna var så starka att Trafikverket tidigare i höst beslöt att bygga en ny, tillfällig påfart, intill den avstängda. Den ska stå klar hösten 2017.

– Efter det beskedet får vi inte så många klagomål längre. Det är väl också så att människor vänjer sig vid läget och försöker anpassa sig efter det, säger Catharina Lundin.

Men kanske kommer nya reaktioner när vägbygget växer. Just nu breddas E4/E20 alltså i Kungens kurva. Våren 2017 är det dags för sträckan Sätra–Bredängs trafikplats och 2018 kommer turen till sträckan Vårbybacke–Lindvreten.

– Det innebär att nuvarande trafikplats Kungens kurva får en helt annan utformning än i dag. Som mest ska tolv körfält finnas, säger Per Lunde.

Det är snart två år sedan bygget av Förbifart Stockholm startade, efter många års heta politiska debatter. Tanken är att binda samman de norra och södra länsdelarna, avlasta Essingeleden och innerstaden och att minska sårbarheten i Stockholms trafiksystem.

Men kritik har inte saknats. Naturvårdsverket och tunga miljöorganisationer var motståndare, bland annat på grund av risken för ökade koldioxidutsläpp och för att man anser att den höga kostnaden (27,6 miljarder kronor i 2009 års penningvärde) borde gå till satsningar på kollektivtrafik.

Regeringen avslog dock alla överklaganden och nu rullar bygget obevekligt på. I början av 2017 är det dags att börja spränga de två huvudtunnlarna, som ska löpa parallellt med trafik i varsin riktning. Det innebär inte bara buller från sprängningar utan också ännu mer tung lastbilstrafik.

– Totalt sprängs 19 miljoner ton bergsmassor bort för att bygga Förbifarten. Det är ungefär sex Globen. Ungefär hälften fraktas bort med lastbil och hälften med båt, från tillfälliga hamnar på Lovön och vid Sätra varv, berättar Per Lunde.

För många är buller från sprängningar redan vardag. I januari 2016 började Trafikverket spränga en arbetstunnel i Skärholmen (en tunnel som efter avslutat arbete ska bli på- och avfart för bussar i Förbifarten). I april startade sprängningen av en arbetstunnel strax söder om Sätra ridstall. De tunnlarna ska användas vid bygget av huvudtunnlarna.

I början klagade många på oljudet.

– När vi började spränga i Skärholmen reagerade folk mest i början, när vi jobbade på ytan. Luftstötvågorna var kraftiga och många blev störda och tyckte att det var obehagligt. Nu spränger vi längre ner under jord och har inte fått några samtal på länge, säger Catharina Lundin.

Kanske är det också som med bilköerna: Människor inser att arbetet kommer att utföras även om de klagar och låter därför bli.

– Vi har förståelse för hur människor upplever situationen men det här arbetet måste göras och vi vädjar om tålamod, säger Per Lunde.

Fakta

21 kilometer på en kvart

Förbifart Stockholm ska löpa från Kungens Kurva i söder till Häggvik i norr.

Av 21 kilometer ska 18 kilometer förläggas i tunnel, som mest på 80 meters djup under Mälaren.

Man beräknar att 140 000 fordon per dygn kommer att åka i Förbifarten – en färd på cirka 15 minuter om man åker hela sträckan.

Buller och köer är vardag

Högljutt buller från vägarbetet. Bilköer som gör det svårt att komma hem. Sättningar på radhuset, på grund av sprängningar.

Åsa Åkerlind på Lindholmsbacken är svårt prövad av Förbifartsbygget.

Egentligen trivs Åsa Åkerlind och hennes man jättebra i sitt radhus på Lindholmsbacken. Men bygget av Förbifarten har ställt till det rejält. Deras gata mynnar ut i Skärholmsvägen och köerna där gör det svårt att ta sig in och ut från området under rusningstid och helgtrafik.

Dessutom har de fått vänja sig vid högljutt hamrande, gnisslande och bullrande från vägbygget i Kungens kurva.

– Det är inte bara dagtid utan även kvällar, tidiga morgnar och ibland på helger. Vi har fått ett bullerplank men det hjälpte knappt och inkräktade dessutom på vår tomt, säger Åsa Åkerlind.

Hon och andra grannar som Mitt i pratat med är mycket störda av Förbifartsbygget. Enligt Åsa Åkerlind vill många egentligen flytta.

– Men vem vill köpa ett radhus här? Bygget ska ju pågå i många år. Folk är uppgivna, det är nog därför Trafikverket får in färre klagomål, säger hon.

Flera radhus, även Åsa Åkerlinds, fick sättningar och sprickor när sprängningar gjordes vid flytten av Statoilmacken för drygt ett år sedan. Den sprängningen ingick förvisso inte i Förbifartsprojektet.

– Det stämmer formellt, men macken flyttade faktiskt på grund av Förbifarten, säger Åsa Åkerlind.