Snart startar finsk förskola

Ursvik Snart startar en finskspråkig förskoleavdelning i Sundbyberg. I februari öppnar avdelningen Blomman på förskolan Milot i Ursvik och där ska två finskspråkiga förskollärare arbeta.

Den nya förskolan ger sverigefinska barn en möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål och sin kultur i Sverige.

Till en början ska verksamheten på Blomman bedrivas delvis på finska. Om efterfrågan finns är det möjligt att pedagogerna i framtiden går över helt till finska.