Unga snattare ska få allvarssamtal inom 48 timmar

Unga som snattar ska hindras från att nå grövre kriminalitet, hoppas Anna König Jerlmyr.
Unga som snattar ska hindras från att nå grövre kriminalitet, hoppas Anna König Jerlmyr.
Tidiga insatser och samverkan mellan myndigheter.
Det är grönblå styrets recept på att hindra unga från att hamna i kriminalitet.

Det grönblå styret i Stockholms stad vill hindra unga från att hamna i kriminalitet – med riktigt tidiga insatser.

Under 2019 ska alla barn som begår brott kontaktas av polis och socialtjänst inom 48 timmar, genom ett så kallat allvarssamtal.

– Det har funnits på försök i vissa stadsdelar, säger finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Nu ger politikerna uppdraget till förvaltningarna att dra i gång överallt.

– Samtalet görs för att bryta beteendet, säger Anna König Jerlmyr.

I förlängningen är syftet att inte bara klotter och snatteri ska minska, utan att metoden ska motverka att unga på glid att hamnar i grövre kriminalitet.

– Vårt mål är att jobba som Brottsförebyggande rådet rekommenderar, att staden och polisen har gemensamma målbilder, identifierar problemen och genomför åtgärderna, säger Anna König Jerlmyr.

Samverkan mellan myndigheterna är nyckeln – inte bara för unga som riskerar att hamna i kriminalitet, utan även för att minska grövre brottslighet.

– Vi kommer att inleda ett nytt samverkansavtal där vi regelbundet träffar polisen, den högsta polisledningen plus den högsta tjänstemannanivån i stadsdelarna, för att hela tiden dela information och jobba tillsammans.

Träffarna är bland annat till för att kartlägga vilka åtgärder som ger effekt.

– Jag kan inte lova att skjutningarna upphör, men jag hoppas att det ska ge effekt. Målet är att det dödliga våldet ska bort från Stockholm.