Snörik vinter går ut över gräsklippning

Snön faller. Och spräcker budgeten rejält.

Nu kanske gräset inte kan klippas lika ofta som planerat i sommar.

Budgeten för årets snöröjning är redan spräckt med två miljoner kronor. Innan året är slut räknar de ansvariga för snöröjningen i Järfälla kommun med att slutnotan för att röja bort snön från vägar och torg kommer att landa på 16–17 miljoner. I så fall spräcks budgeten för snöröjning med mellan fyra och fem miljoner.

Vintern 2009–2010 kostade snöröjningen Järfälla kommun 30 miljoner, en rekordnota. I år blir kostnaden sålunda inte lika stor.

– Det blir inget rekordår, säger Kent Irebrand vid Järfälla kommun.

Men snöfallet ställer ändå stora krav på snöröjarna. När vinterns första mer omfattande snöfall inträffade under ett par dagar för två veckor sedan var snöröjarna i Järfälla ute vid tre tillfällen för att röja snö. När snön föll som värst fick de exempelvis rycka ut vid två tillfällen samma dygn för att röja snö i hela Viksjö och Kallhäll.

Trots den omfattande nederbörden har klagomålen från allmänheten enligt kommunen varit få.

– Vi har inte haft några större problem. Vi får mycket ros också. De flesta tycker att snöröjningen funkar bra, säger Staffan Dahlström, Järfälla kommun.

Vad frågar allmänheten?

– När kommer plogbilen, säger Staffan Dahlström.

Snöröjarna drar ut när det fallit 3-5 centimeter snö. Kommunen har en så kallad A-plan, som innebär att bussleder och centrumytor snöröjs först.

Sedan betas mindre vägar av successivt.

Till och med november hade snöröjningen kostat kommunen 14 miljoner kronor i år. Hur mycket slutnotan blir när december månad är slut återstår alltså att se.

Stiger notan kan det bli så att annan verksamhet får stryka på foten, som att röja buskage och klippa gräs i sommar.

– Risken kan vara att det påverkar annan verksamhet, som sommarskötsel, säger Kent Irebrand.

Fakta

34 snöröjare

I Järfälla finns 34 snöröjare i beredskap varav entreprenören har 26 och kommunen åtta.

Dessutom finns ett flertal personer som skottar trappor, varav två i dygnet runt beredskap, bland annat innan rusningstid vid tågstationer.

Källa: Järfälla kommun