Nu byggs 250 nya hem för studenter

Nu öppnar Stockholms stad för att bygga 250 nya studentbostäder i centrala Gubbängen.

Bostäderna är tänkta att ligga längs med tunnelbanan vid Lingvägen och Herrhagsvägen. Förslaget innehåller flera lägre hus och ett högre.

Enligt stadsbyggnadskontoret är området utmärkt för nya hus: kommunikationerna är bra, gatumiljön i området blir mer levande kvällstid och marken används inte i någon större utsträckning som rekreationsområde i dag.

Stadsbyggnadskontoret har nu börjat att ta fram en plan för hur det nya bostadsområdet ska se ut, i slutet av nästa år beräknas den vara klar.