Snöröjde dåligt – får böta 300 000 kronor

Nu är notan klar för vinterns bristande snöröjning. Lidingö stad kräver entreprenören Peab på 300 000 kronor i böter.

Samtidigt har det kalla vädret gjort att sopningen av vägarna försenats.

Som Lokaltidningen Mitt i och Lidingö Tidning tidigare berättat har Lidingö stad haft stora problem med snöröjningen under vintern. Mer än tusen klagomål har kommit in från Lidingöborna.

Företaget Peab som är anlitat för att sköta snöröjning och sandning har nu åkt på 300 000 kronor i böter på grund av upprepade förseningar och missar i arbetet.

– Problemet har funnits under hela vintern. Enligt avtalet ska snöröjning ske inom två timmar efter att snön har fallit, men plogningen har många gånger dröjt betydligt längre än så. På vissa ställen har det varit oplogat i 24 timmar och det är inte acceptabelt, säger Erik Magnusson, gatuförvaltare på Lidingö stad.

Peab har accepterat bötesbeloppet och enligt kommunikationschef Niclas Brantingsson tar företaget till sig kritiken.

– Vi får vidta eventuella åtgärder utifrån kritiken och vi tar naturligtvis vårt ansvar i enlighet med det avtal som reglerar snöröjningen med kommunen. Vi kommer nu att ta del av kommunens synpunkter och därefter återkomma till dem med ett svar och vår ståndpunkt kring detta.

Snart är det också dags att dra i gång med grussopningen, men det arbetet har försenats på grund av det kalla vädret. Snövallar och snöhögar som ligger kvar måste smälta ner mer innan sanden kan börja tas upp. Smältvatten från snön gör att det blir halt, och då behövs sanden.

– Vi räknar med en eller två veckors försening. Normalt sett brukar vi ha kommit igång senast den 1 april, men i år ligger vi efter, säger Erik Magnusson.

Han förklarar att vid själva sopningen används stora mängder vatten för att binda det damm som bildas.

– Det innebär att det blir svårt för oss att sopa innan vi får högre temperaturer och inte riskerar att vattnet fryser till is. För att vi ska kunna spola vatten och ta upp sanden krävs några varma dagar då snön smälter bort. Vi vill inte göra jobbet lite hattigt här och där utan vi vill ta allt på en gång, säger Erik Magnusson.

Fakta

Peab i blåsväder på fler håll

Även Skarp­näck och Enskede-Årsta-Vantör har begärt vite på sammanlagt 490 000 kronor för dålig snöröjning under vintern.

2011 och 2012 fick Peab vitesföreläggande för sitt arbete i Skärholmen.

Peabs kontrakt med Lidingö stad går ut i augusti i år och inför nästa vinter är det Svevia som tar över snöröjningen. Svevia har tidigare arbetat med snöröjning på Lidingö.