Tyresöbor kritiska till snöröjningen

BILDEN ÄR ETT COLLAGE.
BILDEN ÄR ETT COLLAGE.
Lindalsvägen.
Lindalsvägen.
Lindalsvägen.
Lindalsvägen.
Förra veckans snöfall gör sig påmind med de många snövallarna som ligger kvar på Tyresös gator.
På Facebook har årets snöröjning diskuterats flitigt de senaste dagarna.

Förra veckans snöfall ligger på många håll kvar på gatorna i kommunen. Något som upprör Tyresöborna är hur snöröjningen genomförts. Det är ett ämne som diskuterats flitigt i den lokala Facebookgruppen.

Stora snövallar och oframkomliga trottoarer är en del av kritiken.

”Allt skrap från vägarna är lastade mot hushållens staket vilket gör att ägarna år efter år får laga sina staket…” skriver en av gruppens medlemmar.

En annan skriver:

”I Fårdala så har dom plogat upp vallar på gatorna, så man knappt kommer förbi med bilen, så i år har det inte fungerat lika bra som förr om åren, annars brukar jag inte klaga på snöröjningen för vi brukar ha så jäkla bra plogare, alltid renskrapat o fint, men i år har det ju kommit så kopiöst med snö, så dom hinner väl inte med!”

När snöplogarna drar ut på vägarna prioriteras först bussvägar, sedan gång- och cykelvägar. Verksamhetsansvarig för kommunens snöröjning är Tony Ytterstedt. Han är i det stora hela nöjd med årets snöröjning.

– På de vägarna där det finns två gångbanor lämnas alltid en öppen och på den andra läggs snövallarna.

Kommunen har även börjat köra ut snö till deponiområden för att kunna hantera ytterligare snöfall.

– Vi försöker så klar ploga för alla, de är olika maskiner på olika platser och de är ute samtidigt.