Snöröjningen ska nu utvärderas

Nacka Hur funkade egentligen snöröjningen i december? Nackaborna gav kommunen de efterföljande veckorna sin syn på snöröjningen och den var inte odelat positiv. Nu ska vinterväghållningen tas upp för diskussion i tekniska nämnden.

– Vi tar till oss medborgarnas åsikter om vinterunderhållet och arbetar vidare med att förbättra våra rutiner säger Dag Björklund, teknisk direktör i Nacka kommun.