Snöröjningen underkänns – staden kräver vite

Tummen ner för snöröjningen.
Tummen ner för snöröjningen.
"Vi är inte nöjda", säger Solnas stadsmiljöchef.

Solnaborna är missnöjda – och så även staden – med snöröjningen. Solna stad har därför utfärdat vite mot snöröjningsentreprenören. 56 000 kronor vill man ha tillbaka.

– Vi är inte nöjda. Vi har utfört stickprovskontroller på många platser i Solna, då vi undersökt hur halt det är, om det är rätt halkbekämpat och om det är bra plogat. Allting har fotats och dokumenterats med plats och tid, vilket ger oss ett tydligt underlag, säger Andreas Evestedt, stadsmiljöchef på Solna stad.

Enligt Evestedt har kontrollanterna sett problem – eller avvikelser som de kallar det – på flera håll i staden.

– Det är flera olika saker som brustit, exempelvis trappskottning, men även plogning på mindre körvägar och trottoarer, samt flera gång- och cykelvägar, säger han.

Hur ska ni se till att bristerna åtgärdas?

– Vi jobbar intensivt med att säkerställa att de resurser som behövs för Solnas vinterunderhåll ska finnas tillgängliga, säger Andreas Evestedt.

Vitet gäller perioden innan det stora snökaoset den 9 november. Om och hur mycket vite det blir för brister i snöröjningen under och efter snökaoset är något som staden ber att få återkomma om, menar Evestedt.