Snusk i Karlbergs restaurang

Karlberg Restaurangen på Militärhögskolan Karlberg får hård kritik från Generalläkaren som har gjort en inspektion.

För att inte matgästerna ska utsättas för hälsorisker krävs nu en lång rad åtgärder.

Vid inspektionen i januari konstaterades att lokalerna behöver städas bättre och att ventilationen måste fixas. Kylskåpen var även för varma, arbetskläderna smutsiga och mat kyldes ner utan att vara märkt med vad som var i förpackningarna. Myror tog sig också upp från bottenvåningen.

Bristerna har påpekats flera gånger tidigare, men restaurangen hade inte gjort något åt dem.