ANNONS

Så snuvades resenärerna på fler pendeltåg

Länets kommuner trodde de skulle få fler pendeltåg – men de kommer att få färre.
Nu anklagas landstinget för att ha mörkat försämringarna.
– Antagligen för att få igenom förändringar utan att någon ska märka det, säger Pehr Granfalk (M), ordförande i Solnas kommunstyrelse.
ANNONS

År 2015 skickade landstinget ut en remiss till länets kommuner. Citybanan skulle ge större kapacitet till pendeltågsnätet, och frågan till kommunerna var hur de helst ville att kapaciteten skulle användas.

Skulle de nya tågen stanna på varje station? Eller skulle snabbpendeltåg införas som bara stannar på vissa stationer? Så kallade ”skip stop-tåg”.

I remissen fanns tydliga tabeller som visade hur varje station skulle beröras i båda fallen. Ulriksdal – en av de stationer som skulle hoppas över – skulle ändå få åtta avgångar i rusningstrafik.

Solna kommun, som bygger ut området kring Ulriksdal med mer än tiotusen bostäder, gav tummen upp.

Men när landstinget i juli i år offentliggjorde sina planer, som skickats in till Trafikverket, såg det plötsligt helt annorlunda ut.

I vaga formuleringar såg det istället ut som att Ulriksdal nu skulle få fyra avgångar i timmen – en halvering av det ursprungliga förslaget. I Solna kommunhus var politikerna och tjänstemännen förvirrade: Vad hade egentligen hänt?

ANNONS

Svaret ligger i ett missförstånd.

Förvirrat kring vad som gäller

Medan flera kommuner uppfattade remissen som ett konkret förslag menar landstinget att det handlar om en ”teoretisk ambition” – inte ett löfte.

Att ambitionen inte skulle kunna införlivas stod klart för landstinget redan i november.

Men när en remiss om trafikförändringar inför 2018 gick ut till kommunerna i våras stod inget om hur många tåg i timmen som skulle gå när snabbtågen infördes.

”Så får han veta att det är exakt samma förutsättningar”

Anders Offerlind, tjänsteman Solna stad

Anders Offerlind, tjänsteman vid Solna stad, arbetade med remissen i våras. Solna gav remissen tummen upp.

Men Anders Offerlind berättar att formuleringarna i remissen var så pass vaga att de var tvungna att kontakta landstinget för att få ordning på frågan.

– När vår trafikplanerare pratar med landstinget, så får han veta att det är exakt samma förutsättningar nu som när vi yttrade oss tidigare. I trafikförvaltningens redovisning står det dessutom att det kommer att medföra en ökning av trafiken. Det är därför vi skriver som vi gör, säger Anders Offerlind.

Från landstinget får Solna alltså veta att den tydliga tabellen från den första remissen, som säger att Ulriksdal ska få åtta avgångar, fortfarande gäller.

”Det här har varit väldigt otydligt, komplicerat och vagt.”

Pehr Granfalk (M), partistyrelsens ordförande i Solna

När landstinget i juli ansöker om spårlägen hos Trafikverket vet Solna ingenting om att avgångarna från Ulriksdal egentligen kommer att halveras – utan de tror att förbättringar är att vänta.

– Det här har varit väldigt otydligt, komplicerat och vagt. Antagligen för att man vill få igenom förändringar utan att någon ska märka det, säger Pehr Granfalk (M), ordförande i Solnas kommunstyrelse.

Pehr Granfalk (M) påpekar samtidigt att han står bakom sina kollegor i landstinget när det gäller striden mot Trafikverkets om järnvägens kapacitet (se länk nedan).

Fler kritiserar bristande information

Från landstingets sida har man under våren varit tydlig med att man har tvingats trimma ner målsättningarna, eftersom Trafikverket inte tilldelat de tåglägen landstinget velat ha på grund av för få spår bortom Citybanan.

– Om det nu är så, varför har de inte återkommit? Eller, varför kör man inte nuvarande tidtabell tills man vet att det går att köra på ett annat sätt? Nej, det här är riktigt rörigt, säger Anders Offerlind vid Solna kommun.

Även Upplands Väsby och Sollentuna är kritiska till införandet av snabbtågen och håller med om att kommunikationen har varit allt annat än tydlig.

Rotebro, en viktig knutpunkt för båda kommunerna, får också nöja sig med fyra avgångar i timmen under högtrafik precis som Häggvik och Norrviken.

– Nej, jag tycker inte att de har varit tydliga, och vi har inte känt oss delaktiga i processen. Jag tror inte att de hade förstått att det här skulle bli en så stor politisk fråga, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunalråd i Sollentuna.

Tamsons erbjuder mer dialog

Huddinge kommun har också upplevt kommunikationen som otydlig och fick inte klarhet i vad den nya tabellen innebar förrän i början av augusti.

Före sommaren fick kommunen en remiss som uppfattades som otydlig, vilket påpekades i svaret till landstinget.

Men kommunen tolkade det då som att trafiken skulle vara oförändrad och att snabbtågen innebar extra avgångar.

Landstingets trafikråd Kristoffer Tamsons (M) menar att otaliga möten har hållits för att förklara trafikprocessen för kommunerna.

Det ramverk som kommunerna tog ställning till 2015 handlade inte om antalet avgångar per timme utan hur trafiken skulle planeras. Däremot beslutas avgångarna en gång om året.

– Jag vet att det skett möten och samråd om detta, men jag ser gärna till att våra tjänstemän tar det både ett eller flera varv till med de kommuner som vill och önskar detta, säger Kristoffer Tamsons.


Tidslinje: Turerna kring snabbpendeln

Mitt i Järfälla, 26 maj 2015.

Maj 2015. Trafiknämnden beslutar att skicka ut en remiss om hur citybanans utökade kapacitet ska användas. Valet står mellan jämn trafik och snabbpendel.


November 2016. Trafiknämnden fattar beslut om att planera trafiken utifrån snabbpendel-modellen de kommande åren. När beslutet fattas står det klart att det antal avgångar som angetts som ett mål i remissen 2015 inte kommer att kunna genomföras 2018 när snabbpendel införs.


Januari 2017. Liberalerna i Sollentuna, som motsatt snabbpendel från början, drar igång en namninsamling mot snabbpendeln. Listan får 1481 underskrifter.


Februari 2017. En remiss om trafikförändringar 2018 går ut till kommunerna. Hur många avgångar pendeln får framkommer inte.


Kristoffer Tamsons och pendeltåg

Kristoffer Tamsons (M) har inte varit överens med Trafikverket om järnvägens kapacitet.

April 2017. Trafikverket informerar trafikförvaltningen om att pendeln kommer att få färre tåglägen än landstinget räknar med. Det leder till en skarp kritik från trafiklandstingsrådet Tamson (M) och en tvist om vad den minskade kapaciteten beror på.


April 2017. Upplands Väsby kommun besvarar remissen om trafikförändringar med att de vänder sig mot snabbpendel på grund av att avgångarna från Rotebro halveras i högtrafik.

Mitt i Upplands Väsby ,16 maj 2017.


7 juli. Moderaterna i landstinget skickar ut ett pressmeddelande om vilka tåglägen SL ansökt om för 2018 hos Trafikverket. I och med detta framgår det att antalet avgångar halveras på flera stationer under högtrafik när snabbpendel införs.


20 juli. En Solnabo startar en namninsamling mot snabbpendel och skickar ett öppet brev till kommunen i protest mot minskade avgångar från Ulriksdal.


Ulriksdals station i Solna stad.

25 juli. Solna stad ber trafikförvaltningen förklara huruvida det stämmer att snabbpendel innebär försämringar för pendeltågstrafiken under högtrafik för Ulriksdals station.


September 2017. Trafikverket fattar ett beslut om trafikförvaltningens spårlägesansökan. Först då står den nya tidtabellen helt klar.


 


Så har antalet avgångar ändrats

Antal stopp vid stationerna per timme i låg-‚ mellan- och högtrafik.

Källa: Landstingets trafikförvaltning

Fotnot: I nuvarande förslag får Bro inte fyra avgångar i timmen under högtrafikens alla timmar.


ANNONS
Mitt i:s nyhetsbrev

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Få de bästa lokala nyheterna från Mitt i Stockholm direkt i din inkorg.

Här kan du anmäla dig till fler nyhetsbrev.

Något gick fel. Vänligen prova igen!

Tack! Vi har skickat en bekräftelse till din inkorg.