Social verksamhet för gamla avvecklas

Allt färre besöker Höjdpunkten.
Allt färre besöker Höjdpunkten.
Dagverksamheten Höjdpunkten i Sundbyberg får allt färre besökare. Nu föreslås ett avvecklande.

Enligt en utredning som gjorts av äldreförvaltningen har besöken på Höjdpunkten minskat, medan de i annan daglig verksamhet ökat. På flera punkter har Höjdpunkten svårt att uppfylla sitt uppdrag med personcentrerad omvårdnad.

Nu föreslås förvaltningen att verksamheten successivt avvecklas. Kostnaderna, 2,8 miljoner kronor per år, ska istället läggas på de betydligt mer populära Träffpunkterna.