Socialborgarrådet: ”Vi kan aldrig acceptera att tjejer begränsas i sin vardag”

Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd i Stockholms stad.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.
Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad.
Stockholms stad har tagit fram ett förslag till nytt program mot hedersrelaterat våld och förtryck.

- I programmet är det mycket fokus på förebyggande arbete, säger socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP).

Oppositonsborgarrådet Lotta Edholm (FP) tycker att programmet är för svagt och allmänt hållet.

Mitt i berättade i veckan om Maria Rashidi som blev attackerad med syra i ansiktet för 19 år sedan.

Hon driver föreningen Kvinnors rätt som jobbar mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck och tycker att politikerna är för lama när det gäller att arbeta förebyggande mot förtrycket, som enligt henne ökar i områden som Järva.

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen (MP) säger att de är medvetna om att problemet är utbrett.

– Jag har hört talas om fall där det finns anställda på skolor som känner utsatta flickors familjer, vilket gör att de även är kontrollerade i skolan. Vi måste se till att utbilda personal i skolan så de blir observanta på signaler som kan tyda på att elever är utsatta.

Stockholms stad har tagit fram ett förslag till ett nytt program mot våld i nära relationer där även hedersrelaterat våld och förtryck ingår.

– I det tidigare programmet, som hette kvinnofridsprogrammet var det mest fokus på vad man gör när våldet inträffar. Det nya programmet är bredare, säger Åsa Lindhagen.

Programmet är ute på remiss just nu. Ärendet ska upp i kommunstyrelsen och sedan ska beslut tas i kommunfullmäktige den 30 januari nästa år.

Lotta Edholm (L), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, tycker att programmet är för allmänt hållet.

– Det är alldeles för svagt. Hedersrelaterat våld och förtryck är ett genomgående samhällsproblem som påverkar fler flickor, kvinnor och även pojkar än de som är utsatta för våld i nära relationer eftersom det kan handla om familjer, släkter och ibland hela områden som kontrollerar de utsatta, säger hon.

Senare i höst ska regeringen ta beslut om en ny nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.