Socialchefen: ”Det måste ske i dialog”

Socialchefen i Vallentuna kommun, David Gyllenstråle, säger at hemtagning måste ske i dialog i största möjliga mån
Socialchefen i Vallentuna kommun, David Gyllenstråle.
LSS-insatsen "hemtagning" bör ske i dialog med brukare säger socialchefen i Vallentuna. Men både Jens Örneholm och Kim Camilleri flyttar från serviceboendet i Bällstaberg mot sin vilja.

I januari fick Kim Camilleri och Jens Örneholm besked om att de ska flytta från Bällstabergs serviceboende trots att de båda upplever att omsorgen fungerar mycket bra där. Kommunen har beslutat om en så kallad ”hemtagning”, en form av myndighetsutövning med syfte att spara pengar.

– De bara ringde och sa att ”du ska flytta och lägenheten är uppsagd, säger Jens.

Bällstabergs serviceboende som drivs av den privata aktören Nytida är en dyrare lösning är kommunens egna, som öppnar i februari. Eftersom Vallentuna kommun inte tillämpar LOV, lagen om valfrihetssystem, behöver de inte låta brukarna av tjänsterna själva välja utförare.

”Bör ske i dialog”

Båda är kritiska till att kommunen beslutat om hemtagning utan att ta reda på vilka personliga omständigheter som föreligger. Hänsyn har inte heller tagits till deras olika diagnoser. Gemensamt för dem är att de är känsliga för stora förändringar.

Socialchefen i Vallentuna kommun vill inte kommentera enskilda ärenden men förutsätter att LSS-handläggare för en dialog med brukare innan de fattar beslut om hemtagning.

– Jag förmodar att vid förändring så ska det ske i dialog.

Det säger brukare och förvaltare att man inte har haft i detta fallet?

– Då måste man ta fram vad som ligger till grund av val av insats. Det måste ske i dialog i största möjliga mån, säger han.

Både Kim och Jens har fått veta att beslutet inte går att överklaga. Enligt förvaltaren Lena Palmqvist har David Gyllenstråle dock meddelat att han nu ska utreda Jens ärende.