Socialdemokraterna säger nej till stenkrossen

Protester mot bygge av stenkross vid Gungviken, Drevinge, Nacka. I bakgrunden syns Lännerstasundet
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om stenkrossen i april
Socialdemokraterna i Nacka säger nej till att förlägga en stenkross i Drevinge.
– Såvida det inte händer någon avgörande förändring har jag svårt att se att vi kan säga annat än nej, säger oppositionsrådet Khashayar Farmanbar (S).

Mitt i skrev om den stenkrossen den 21 februari.

Stenkrossen är tänkt att förläggas på naturmark mellan Duvnäsviken och Saltsjöbadsleden och skulle ta hand om bergmassan efter sprängarbetena för nya tunnelbanan till Nacka.

I drift tio år

Enligt Skanska kommer stenkrossen att vara i drift i tio års tid och hantera totalt sex miljoner ton stenmassor som ska transporteras till krossen med lastbilar.

En utredning pågår för närvarande av tjänstemännen i Nacka kommun, för att gå igenom de handlingar Skanska har lämnat in om krossen. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare sagt att ett beslut om krossen skulle tas under mars månad, men har beslutat att skjuta på beslutet till april, för att hinna sätta sig in i ärendet.

Allmänheten som bor inom hörhåll från platsen, bland annat fastighetsägareföreningen i Saltsjö–Duvnäs, har startat en namninsamling för att stoppa byggplanerna. Föreningen oroas över buller från stenkrossen, liksom damm och utsläpp av kväve i Duvnäsviken.

S säger nej

Nu ansluter sig Socialdemokraterna i Nacka till de som säger nej.

Khashayar Farmanbar (S), oppositionsråd i Nacka, konstaterar att kommunens utredning ännu inte är presenterad:

– Det här är myndighetsutövning, att bara säga blankt nej utan att se slutresultat av utredningen  vore inte ansvarsfull. Men Drevinge lämpar sig dåligt för en stenkross. Där finns hästverksamhet, det blir en påverkan av damm och buller som kommer att beröra många som bor i närheten inte minst många barn, och det blir en försurning av vatten, liksom och enorm trafikmängd.

– Såvida det inte händer någon avgörande förändring har jag svårt att se att vi kan säga annat än nej.