ANNONS

Socialdemokraterna: ”Låt skolungdomar åka gratis under alla lov”

Socialdemokraterna gör nu ett nytt försök att få ett sommarlovskort till stånd.
Socialdemokraterna gör nu ett nytt försök att få ett sommarlovskort till stånd.
Låt skolungdomar åka gratis i kollektivtrafiken under samtliga lov. Det föreslår Socialdemokraterna. Men det lär bli nobben.
ANNONS

De ger sig inte. Än en gång föreslår Socialdemokraterna att ett sommarlovskort, där skolungdomar åker gratis i SL-trafiken under lovet, införs ännu en sommar.

Det var sommaren 2017 som den S-ledda regeringen gav landets regioner pengar till avgiftsfri kollektivtrafik för unga.

När sommaren var över fanns närmare hälften av de 79 miljoner kronor som Stockholm fick kvar i regionens kassakista.

De borde användas till att införa sommarlovskort sommaren 2020, anser Socialdemokraterna.

SL gick plus på sommarlovskortet

Men det har trafikregionrådet Kristoffer Tamsons (M) tidigare avvisat, med hänvisning till att kollektivtrafiken står inför stora investeringar och att alla inkomster behövs.

SL redovisade ett överskott

Jens Sjöström

Jens Sjöström (S), regionråd i opposition, köper inte resonemanget.

ANNONS

– SL redovisade ett överskott för 2018, och de här 40 miljoner kronorna har bidragit till det. 40 miljoner är ingen stor summa med tanke på att trafiknämndens budget omfattar omkring 16 miljarder, säger han.

Gratis alla lov

Men inte nog med det. Socialdemokraterna vill att trafiknämnden utreder om inte alla skollov kunde vara avgiftsfria för skolungdomar mellan 12 och 18 år.

Detta för att ge ”alla barn möjlighet att ta sig till kompisar, aktiviteter eller sommarjobbet oavsett föräldrarnas inkomst eller bostadsområde” skriver de.

Fritidskort för 150 kronor

Vid tisdagens regionfullmäktige lämnar han in en motion om detta.

Men det lär bli nobben, och samma gäller en annan motion som nu passerat alla instanser och avgörs i fullmäktige: att fritidskort ska kunna lösas månadsvis i stället för som nu för 90 dagar eller en termin. Kostnaden skulle vara 150 kronor för en månad.

Kan sprida kostnaden

Motiveringen är att det för många familjer är tufft att klara utgifterna för barnens SL-kort i början av terminerna.

– De kan då sprida kostnaden över terminen, säger Sjöström.

De vill också höja åldern för när barn i sällskap med vuxen resenär åker med gratis, från dagens 7 år till 12 år, och att det gäller veckans alla dagar och inte bara på helger.

Skulle minska intäkterna

I svaret på motionen anförs att kollektivtrafiken redan är skattesubventionerad med runt 50 procent och att det för barn, unga, äldre och studenter redan finns rabatter.

Dessutom skulle inkomstbortfallet minska resurserna till att bygga ut och förbättra kollektivtrafiken. Om barn under 12 år åker gratis blir bortfallet 36-72 miljoner kronor, enligt trafikförvaltningens uppskattning.

En fritidsbiljett för 150 kronor i månaden skulle innebära en sänkning av priset med 23 procent, och även det minska SL:s inkomster.

Det är bara att beklaga

Jens Sjöström

–  Det är bara att beklaga, man borde kunna förvänta sig mer av det blågröna styret. Alla pratar om hur viktigt det är att öka resandet med kollektivtrafiken, men faktum är att andelen står och stampar. Förutom de socioekonomiska aspekterna handlar det ju också om  att barn och unga tidigt ska vänja sig vid att åka kollektivt, säger Jens Sjöström.