Socialdemokraterna vill ha bussfält i rött

Kungsholmen Socialdemokraterna i landstinget är positiva till de ändringar som man gjort för fyrans buss i år.

Men ändringarna är inte tillräckliga enligt partiet som bland annat vill att man ska måla bussfälten röda så att medtrafikanterna respekterar fälten bättre.

Man vill också utöka antalet bussfält och se till att den digitala informationen på bussarna blir bättre.