Socialen lär sig upptäcka våld i nära relation

Personalen har lärt sig att ställa rätt frågor och stötta.
Personalen har lärt sig att ställa rätt frågor och stötta.
Personalen i staden har fått en utbildning för att kunna stötta och ställa rätt frågor till utsatta och förövare.

Lidingö stad har precis avslutat en utbildning för socialtjänstens anställda som handlar om våld i nära relation.

Personalen har lärt sig att snabbare upptäcka våld i nära relation och ge rätt stöd och hjälp.

En målsättning för staden är att samverka mer med andra aktörer som den lokala kvinnojouren Kerstin. Viktigt är också att de som jobbar och har en samsyn för hur arbetet ska gå till och att man kan lagar och regler.

– Vi varvar teori med praktiska exempel för att skapa kunskap och förståelse, säger Marina Florin, stadens samordnare för våld i nära relation.