Socialförvaltningen ska spara

TYRESÖ Under 2013 planerar socialförvaltningen att genomföra förändringar för att för första gången på flera år nå en budget i balans. Målet är att komma tillrätta med ett budgetunderskott på 21 miljoner kronor.

Förra månaden antog socialnämnden en besparingsplan. Tyresös socialdemokrater påpekade att planen är orealistisk. Partiet anser att nämnden fått för snäva ramar från första början.