Socialförvaltningen stödjer sprutbytesprogram

Socialförvaltningen stödjer att sprututbytesprogrammet på S:t Görans sjukhus blir permanent.

Socialförvaltningen i Stockholms stad anser att sprutbytesmottagningen som finns vid S:t Görans sjukhus kan bli permanent. Det framgår av ett tjänsteutlåtande.

Sprutbytesprogrammet startade som en projektverksamhet 2013 och har sedan dess varit omdiskuterat. Som Mitt i Kungsholmen skrivit om tidigare anser flera boende i området att det är problematiskt att samla många missbrukare på ett och samma ställe.

I det tjänsteutlåtande som socialförvaltningen nu kommit med lyfts de positiva effekterna av sprututbytesprogrammet fram. En preliminär utvärdering som gjorts av Karolinska institutet, som driver mottagningen, visar att antalet infektioner minskat och man kan heller inte se att narkotikaanvändningen har ökat.

Därför stödjer Socialförvaltningen att programmet blir permanent efter att projekttiden löpt ut.