ANNONS

Socialministern möter Skärholmsborna

Socialminister Annika Strandhäll (S).
Socialminister Annika Strandhäll (S).
På lördag talar socialminister Annika Strandhäll i Skärholmen centrum.
Orsaken är en enkät, där kvinnor i Skärholmen berättar om de brister de upplever i vården.
ANNONS

Långa väntetider, ont om läkare och för korta besökstider. Det var brister som kvinnor i Skärholmen och Husby berättade om i en enkät i höstas, om vårdcentraler och barnavårdscentraler.

Bakom enkäten stod Stockholms S-kvinnor, som ville veta mer om hur kvinnor i de här områdens upplever sjukvården. På lördag klockan 11 kommer den socialdemokratiska socialministern Annika Strandhäll till Skärholmen centrum för att följa upp enkäten.

– En sak som framkom var svårigheten att få kontakt med vårdcentralen och boka en tid inom rimlig tid. Då åker människor till akuten i stället, som blir överbelastad. Det är ett stort problem, som jag känner väl igen, säger Annika Strandhäll.

Miljardsatsning

Hon hoppas att de sex miljarder kronor som regeringen satsar på sjukvården under 2018 ska göra skillnad. Tre av dem går bland annat till att anställa mer personal och på satsningar på arbetsmiljön.

– Vi inför också en skärpt vårdgaranti under 2018. Den innebär att man ska garanteras en tid på sin vårdcentral inom tre dagar, istället för de sju dagar som gäller nu. Landstingen får ett år på sig att ställa om sig. Från januari 2019 är läget skarpt, säger Annika Strandhäll.

De pengar som skjuts till borde också göra det möjligt att förlänga den tid patienterna får med läkaren på vårdcentralen, menar hon. Det är viktigt inte minst i områden där många har det tufft ekonomiskt.

– Om läkartiderna är så korta att man måste söka ny tid flera gånger blir det dyrt, säger Annika Strandhäll.

Svårigheter med språket

Många kvinnor i Skärholmen och Husby klagar också på bristande information. En del vet inte vilken vårdcentral de tillhör och tycker att det är krångligt att boka tid. En viktig orsak var bristande språkkunskaper.

– Det kan vars svårt att navigera i svensk hälso- och sjukvård. Informationen i områden där många har svårt med språket behöver därför utvecklas, säger Annika Strandhäll.

ANNONS
Fakta

Prata med socialministern

Aktuellt: Socialminister Annika Strandhäll och landstingspolitikern Tara Twana talar i Skärholmen.

Tid: Lördag 27 januari kl 11–12.

Platser: Klockan 11–11.30 är hon på Skärholmstorget. Klockan 11.30–12.00 är hon i Skärholmens galleria, i Byholmsgången.

Avslutningen blir en öppen pratstund.

Källa: S-kvinnor i Stockholm
Fakta

Så svarade kvinnorna i enkäten

160 kvinnor (100 från Skärholmen och 60 från Husby) mellan 18 och 80 år deltog i enkäten under två dagar hösten 2017. Här följer enkätens resultat i siffror.

Dessutom skrevs kvinnornas kommentarer ner. Som framgår av artikeln  var många särskilt missnöjda med långa väntetider, korta läkarbesök, krångliga bokningsrutiner och bristande information. Många hade svårt att förstå hur de ska navigera i svensk sjukvård. Krav på bättre tillgång på tolkar vid läkarbesök ställdes också.

Har du eller dina barn behövt gå till mödravårdscentral, barnavårdscentral, vårdcentral eller folktandvård under det senaste året?

Ja: 84 procent

Nej: 16 procent

Hur var upplevelsen/bemötandet/fick ni hjälp med det ni sökte?

Bra: 39 procent

Ganska bra: 26 procent

Dåligt: 24 procent

Mycket bra: 11 procent

Tycker du att det var lätt att få information om vården/att få en besökstid när du eller dina barn sökte vård?

Ja: 61 procent

Nej: 39 procent

Har du någon erfarenhet av mammografi/blivit kallad till mammografi?

Ja: 58 procent

Nej: 42 procent

Är du nöjd med mammografin?

Nöjd: 63 procent

Ganska nöjd: 32 procent

Inte alls nöjd: 5 procent.

Har du någon erfarenhet av mödravård/förlossningsvård?

Ja: 57 procent

Nej: 43 procent

Är du nöjd med mödravård/förlossningsvård?

Nöjd: 46 procent

Ganska nöjd: 13 procent

Inte alls nöjd: 13 procent.

 

Källa: S-kvinnor i Stockholm
ANNONS