Ställde fel diagnos och omhändertog dottern

Pappan kämpar för att få tillbaka sin dotter.
Pappan kämpar för att få tillbaka sin dotter.
Familjeteamet i Danderyd där familjebehandlaren arbetar.
Familjeteamet i Danderyd där familjebehandlaren arbetar.
Familjeteamet i Danderyd får kritik av IVO.
Familjeteamet i Danderyd får kritik av IVO.
Socialen ställde fel diagnos och omhändertog hans dotter.
Trots att bedömningen var felaktig får pappan knappt träffa sin dotter.
– Socialtjänsten beaktade inte dokument från lärare och psykologer, om att min dotter misstänktes ha medfödda svårigheter. Familjen fick hela skulden, säger pappan.

Flera personer var oroliga för flickans välmående. Hon omhändertogs och placerades i ett familjehem. Först i våras, efter två års omhändertagande, diagnostiserades flickan med utvecklingsstörning och adhd.

Det är inspektionen för vård och omsorg, IVO som riktar kritiken mot Danderyds socialnämnd. Detta efter att en familjebehandlare som arbetar på familjeteamet i Danderyd har utfört hälso- och sjukvårdsuppgifter i socialtjänsten.

Flickan tvångsomhändertogs

Flickans pappa berättar för Mitt i att familjebehandlaren bara någon dryg vecka efter omhändertagandet utrett och diagnostiserat hans dotter. I anslutning till denna period ska flickan ha sagt saker som ingen tidigare hört talas om. Senare har familjebehandlaren påbörjat behandling för posttraumatisk stress, PTSD vilket ligger utanför hennes arbetsuppgifter.

Pappa kämpar för att få tillbaka sin dotter. Foto: Åsa Sommarström

Den diagnostisering som familjebehandlaren gjort, har fått genomslag i domstol, konstaterar IVO. De påpekar också att familjebehandlaren inte haft rätt att med sin titel, leg. psykoterapeut utfärda intyg. Hon har även brustit i sin dokumentering av behandlingen.

”Min dotter har tagits ifrån mig på grund av deras felbedömningar”

– Hade allt gått rätt till från början hade vår familj kunnat få den hjälp och stöd vi har rätt till. Min dotter har tagits ifrån mig på grund av deras felbedömningar, säger pappan.

För två år sedan placerades barnet i ett familjehem efter att familjebehandlaren slagit fast att hennes beteende grundade sig i hemförhållanden och brister i föräldraförmågan. Flickans mamma ska vid flera tillfällen ha tagit henne hårt i armen.

Socialnämnden får kritik

Fadern lever idag ensam och vill få tillbaka sitt barn. Efter hans anmälan till IVO anser de även att socialnämnden inte på ett fullgott sätt motiverat de kraftiga och långvariga umgängesbegränsningarna.

– Min dotter har enbart sagt positiva saker om mig, men vårt umgänge har påståtts störa traumabehandlingen, säger pappan som nu får träffa sin dotter två gånger i månaden under en och en halv timme per gång. Tidigare var det ännu mindre tid.

Behandlades felaktigt

Traumabehandlingen vilken nu har stoppats, startade redan i februari 2016 trots att BUP:s remissvar just hade inkommit om att flickan inte hade behov av någon sådan behandling. Däremot misstänkte BUP att flickan led av en utvecklingsstörning.

Flickan ska också ha bearbetats för att hennes morfar blev skjuten. Men morfadern dog flera år innan hon var född och blev definitivt inte skjuten, enligt pappan.

– Socialtjänsten dolde informationen om vår dotters kontakt med BUP. Efter något års behandling ska sedan min dotter plötsligt ha kommit ihåg våld från mig, något hon aldrig har sagt tidigare, säger pappan.

Socialtjänsten erkänner misstag

Socialtjänsten i Danderyd vill inte kommentera det enskilda fallet men tycker att gränsdragningen mellan vilka insatser de gör och vad BUP ska göra har varit otydlig.

– Vi kommer inte att genomföra några sådana här traumabehandlingar framöver. Det har skett i det här fallet men ska nu rättas till, säger Britt-Marie Ekström som är socialchef i Danderyds kommun.

Fortsatt kamp

Pappan kämpar fortfarande för att få träffa sin dotter mer och att de åter ska få bo tillsammans.

– Nu hoppas jag att IVO:s beslut ska bidra till positiva resultat i domstolen framöver, säger pappan.

Mitt i har pratat med den berörda familjebehandlaren som inte vill uttala sig i ärendet.