Socialnämnden slipper kritik

JÄRFÄLLA Inspektionen för vård och omsorg, IVO, anser att socialnämnden i Järfälla vidtagit åtgärder för att komma till rätta med brister som nämnden tidigare fått kritik för i arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Bland annat krävde dåvarande tillsynsmyndighet Socialstyrelsen att beslut om utredning ska tas utan dröjsmål och senast inom 14 dagar. Vidare att beslut om utredningar om behovet att ingripa för att skydda och stödja barn ska avslutas inom fyra månader.

IVO är nöjt med de besked socialnämnden lämnat och har avslutat ärendet mot nämnden.