Socialpsykiatrin back med 2,5 miljoner

Rinkeby-Kista Beställarenheten inom socialpsykiatrin i Rinkeby-Kista går varje år med stort minus. Det skriver socialdemokraterna i stadsdelsnämnden till förvaltningen och frågar samtidigt varför.

Enligt stadsdelsförvaltningen beror minuset på att det är svårt att hitta lämpliga grupp- och stödboenden.

Under 2012 väntas enheten gå 2,5 miljoner minus. Föregående år gick enheten 5,3 miljoner kronor minus.