Socialsekreterare hotas på jobbet

Många av socialsekreterarna på enheten för ekonomiskt bistånd utsätts för hot. Det visar en rapport från Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning.

Mellan den 1 januari och den 30 september i år rapporterade socialsekreterarna 47 incidenter. Av dem handlade 27 om klienter som använde ”grovt kränkande språkbruk.”

19 rapporter handlar om hot om våld eller andra repressalier mot socialsekreterare eller förvaltningen. En rapport beskriver stenkastning mot förvaltningsbyggnaden.

Orsaken till aggressiva klienter är ofta att klienten inte fått det bistånd som han eller hon förväntat sig.

Enheten ska nu arbeta med att utveckla sitt klientbemötande. Socialsekreterarna ska också arbeta närmare reception och ordningsvakt.

Under oktober fick medarbetarna dessutom utbildning i hur man kan förhindra hot och våld.

Hot om våld och våld har en stark negativ inverkan på arbetsmiljön, enligt rapporten. Det finns också en risk att personer hotar sig till gynnande beslut eller att en person missgynnas om han eller hon uppfattas som hotfull.