Socialsekreterare saknas i Haninges flyktinghantering – ”Läget är fortfarande bekymmersamt”

Under hösten upprättade Haninge kommun en lex Sarah-rapport sedan belastningen på Haninges socialsekreterare ökat markant i takt med att antalet ensamkommande unga ökat.

Haninge anmälde aldrig saken till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, men nu medger socialtjänsten att läget är fortsatt ansträngt.

– Läget är fortfarande bekymmersamt, säger Maria Timonen Porshage på socialtjänsten.

Flera kommuner landet över har lex Sarah-anmält sig själva till IVO sedan socialtjänsterna inte ansett sig kunna hantera situationen med mottagningen med ensamkommande unga. I höstas upprättade även Haninge kommun en Lex Sarah-rapport kring saken, den utreddes men det bedömdes aldrig som att ett allvarligt missförhållande förelåg, och därför gjordes ingen anmälan till IVO.

Haninge kommun utgick från att situationen skulle kunna lösas genom den omorganisation som inleddes vid årsskiftet.

– I den nya organisationen finns en ny enhet som sköter ensamkommande barn. Vi gör en personalförstärkning både med socialsekreterare och assistenter, säger nu Maria Timonen Porshage, avdelningschef för barn och unga på socialförvaltningen.

Hur ser situationen ut i dag?

– Rekryteringen pågår, men läget är fortfarande bekymmersamt. Det är svårt att få tag i socialsekreterare både för Haninge kommun och andra kommuner i landet. Vi löser situationen med hjälp ifrån andra enheter i organisationen till dess vi kunnat fylla de personalbehov vi har, säger Maria Timonen Porshage.