217 personer i kommunen saknar eget hem

Allt fler få sova ute eller på härbärgen.
Allt fler få sova ute eller på härbärgen.
Tusentals människor i Stockholm saknar tak över huvudet. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.
De som sover i trappuppgångar, utomhus eller på vandrarhem har ökat sedan den förra mätningen. I Sundbyberg saknar 217 personer ett eget hem, jämfört med 71 personer för fem år sedan. Kommunen tror dock att de tidigare siffrorna inte stämmer.

I veckan släppte Socialstyrelsen en kartläggning om hemlöshet i kommunerna.

Uppgifterna kommer från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer och andra verksamheter och samlades in under en vecka i april i år.

Kartläggningen visar att det i dag finns 217 personer utan ett eget hem i Sundbyberg. Vid förra kartläggningen 2011, fanns det endast 71 hemlösa personer i kommunen. I siffrorna är både personer som lever i akut hemlöshet, på vandrarhem och på tillfälliga sociala kontrakt, inräknade (se faktaruta).

– Förvaltningen tror att siffran på 71 hemlösa från 2011 är kraftigt underskattad. Till exempel hade vi då 84 sociala kontrakt, så vi måste ha missat i rapporteringen, säger Josefin Malmqvist (M), ordförande i social- och arbetsmarknadsnämnden.

I dag har kommunen 140 social kontrakt vilket också drar upp siffrorna.

Stöttar frivilligorganisationer

– Oavsett vilket är det ju oroväckande att siffran är så hög i Sundbyberg. Jag tror att det dels har att göra med att vi har ett stort mottagande av nyanlända, vilka är överrepresenterade i hemlöshetsstatistiken, säger Josefin Malmqvist.

Att veta hur många personer i kommunen som tvingas sova utomhus är svårt menar Josefin Malmqvist, då personerna ofta rör sig över kommungränserna.

Oavsett vilket är det ju oroväckande att siffran är så hög i Sundbyberg.

– Där lutar vi oss mot de frivilliga aktörer vilka vi stöttar. Men det är en stor utmaning, och vi jobbar aktivt med att få ner antalet hushåll som bor på vandrarhem och jobbar hårt för att förebygga vräkningar. Vi har också lyckats minska kostnaderna för tillfälliga boendelösningar de senaste åren.

Sundbyberg hamnar på sjätte plats

I hela landet rapporterades 33 000 personer som stod utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det är ungefär lika många som vid förra mätningenför fem år sedan.

Det som har ökat är den akuta hemlösheten. 5900 personer saknade mer långsiktiga boendelösningar och var under den aprilvecka som mättes hänvisade till trappuppgångar, härbärgen eller parker. Det är 1500 fler än vid den förra mätningen.

I Stockholms län fanns i april 7247 hemlösa. De allra flesta fanns i Stockholms kommun, 3239. Solna hamnar på femteplats med 318 hemlösa och Sundbyberg på sjätteplats med 217 hemlösa.

Socialstyrelsen tror dock att hemlösheten är större än kartläggningen visar eftersom flera kommuner inte rapporterat in.

Fakta

Här är Stockholmskommunernas hemlöshetsiffror

Botkyrka: 429

Danderyd: 73

Ekerö: 44

Haninge: 201

Huddinge: 260

Järfälla: 342

Lidingö: 11

Nacka: 137

Norrtälje: 62

Nykvarn: 61

Nynäshamn: 106

Salem: 9

Sigtuna: 56

Sollentuna: 228

Solna: 318

Stockholm: 3239

Sundbyberg: 217

Södertälje: 731

Tyresö: 111

Täby: 136

Upplands Väsby: 136

Upplands Bro: 68

Vallentuna: 74

Vaxholm: 8

Värmdö:109

Österåker: 71

 

 

Källa: Socialstyrelsen
Fakta

Om undersökningen

Socialstyrelsen har genomfört kartläggningen av hemlöshet på uppdrag av regeringen.

Kartläggningen omfattar personer med svenskt medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige och som befann sig i hemlöshet under vecka 14 (3-9 april) 2017.

Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan kartläggning, den senaste gjordes 2011.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är dessa:

Akut hemlöshet: Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar eller tält.

Institutionsvistelse och stödboende: En person som är intagen/inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men som inte har egen bostad ordnad inför utskrivningen.

Långsiktiga boendelösningar: En person bor i en av kommunens ordnade boendelösningar så som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

Eget ordnat kortsiktigt boende: En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.

Dessa räknas inte in som hemlösa i kartläggningen: Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU 2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS 3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).

Källa: Socialstyrelsen