318 personer i Solna saknar ett eget hem

Allt fler får sova ute eller på härbärgen.
Allt fler får sova ute eller på härbärgen.
Tusentals människor i Stockholm saknar tak över huvudet. Det visar en ny kartläggning från Socialstyrelsen.
De som sover i trappuppgångar, utomhus eller på vandrarhem har ökat sedan den förra mätningen 2011. I Solna saknar 318 personer ett eget hem, jämfört med 232 personer för fem år sedan.

I går släppte Socialstyrelsen en kartläggning om hemlöshet i kommunerna.

Uppgifterna kommer från kommuner, landsting, trossamfund, frivilligorganisationer och andra verksamheter och samlades in under en vecka i april i år.

Den visar att det i Solna i dag finns 318 personer som saknar ett eget boende. I siffrorna är både personer som lever i akut hemlöshet, på vandrarhem och på tillfälliga sociala kontrakt, inräknade (se faktaruta).

– Vi har två uppsökare som åker ut på alla larm om personer som misstänks leva i hemlöshet. Den bild som vi har är att det i dag finns 4-5 personer i Solna som är ”uteliggare”. Vi vet vilka de är och försöker motivera dem att ta emot hjälp men de har avböjt, säger Arion Chryssafis (M), Socialnämndens ordförande.

Sociala kontrakten har ökat

Att siffrorna på antalet hemlösa i kommunen har ökat från 232 år 2011 till 318 i dag tror Arion Chryssafis delvis kan ha att göra med Socialtjänstens nya nyktra- och drogfriaboende Trampolinen som invigdes 2016.

Kommunen har också utökat de social kontrakten från 80 stycken 2011 till 132 stycken i år berättar han.

Vi försöker också få in personer på sociala kontrakt som de kan ta över efter ett år.

Arion Chryssafis.

– Vi försöker få in personer på sociala kontrakt som de kan ta över efter ett år. I år har 17 personer fått ett förstahandskontrakt den vägen, säger Arion Chryssafis.

Solna hamnar på femte plats

I hela landet rapporterades 33 000 personer som stod utanför den ordinarie bostadsmarknaden. Det är ungefär lika många som vid förra mätningen som gjordes 2011.

Det som har ökat är den akuta hemlösheten. 5900 personer saknade mer långsiktiga boendelösningar och var under den aprilvecka som mättes hänvisade till trappuppgångar, härbärgen eller parker. Det är 1500 fler än vid den förra mätningen.

I Stockholms län fanns i april 7247 hemlösa. De allra flesta fanns i Stockholms kommun, 3239. Solna hamnar på femteplats med 318 hemlösa och Sundbyberg på sjätteplats med 217 hemlösa.

Socialstyrelsen tror dock att hemlösheten är större än kartläggningen visar eftersom flera kommuner inte rapporterat in.

Fakta

Här är Stockholmskommunernas hemlöshetsiffror

Botkyrka: 429

Danderyd: 73

Ekerö: 44

Haninge: 201

Huddinge: 260

Järfälla: 342

Lidingö: 11

Nacka: 137

Norrtälje: 62

Nykvarn: 61

Nynäshamn: 106

Salem: 9

Sigtuna: 56

Sollentuna: 228

Solna: 318

Stockholm: 3239

Sundbyberg: 217

Södertälje: 731

Tyresö: 111

Täby: 136

Upplands Väsby: 136

Upplands Bro: 68

Vallentuna: 74

Vaxholm: 8

Värmdö:109

Österåker: 71

 

 

Källa: Socialstyrelsen
Fakta

Om undersökningen

Socialstyrelsen har genomfört kartläggningen av hemlöshet på uppdrag av regeringen.

Kartläggningen omfattar personer med svenskt medborgarskap och personer som har tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i Sverige och som befann sig i hemlöshet under vecka 14 (3-9 april) 2017.

Det är femte gången som Socialstyrelsen gör en sådan kartläggning, den senaste gjordes 2011.

Socialstyrelsens definition av hemlöshet är dessa:

Akut hemlöshet: Personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Personer som sover i offentliga lokaler, utomhus, trappuppgångar eller tält.

Institutionsvistelse och stödboende: En person som är intagen/inskriven på antingen kriminalvårdsanstalt, HVB, familjehem, SiS-institution eller stödboende och ska flytta inom tre månader efter mätveckan, men som inte har egen bostad ordnad inför utskrivningen.

Långsiktiga boendelösningar: En person bor i en av kommunens ordnade boendelösningar så som försökslägenhet, träningslägenhet, socialt kontrakt, kommunalt kontrakt eller motsvarande på grund av att personen inte får tillgång till den ordinarie bostadsmarknaden.

Eget ordnat kortsiktigt boende: En person bor tillfälligt och kontraktslöst hos kompisar, bekanta, släktingar eller har ett tillfälligt (kortare än tre månader efter mätveckan) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson.

Dessa räknas inte in som hemlösa i kartläggningen: Barn och unga under 18 år som är placerade utanför hemmet enligt SoL eller LVU 2. Personer som bor i bostad med särskild service enligt SoL eller LSS 3. Utrikes födda personer som saknar uppehållstillstånd. Ensamkommande flyktingbarn (under 18 år) som är placerade genom socialtjänsten. Personer som kommit från övriga Europa och som vistas i kommunen, men saknar förankring där (EU/ESS- tredjelandsmedborgare).

Källa: Socialstyrelsen